ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

ΓΕΦΥΡΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2015

Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  03  Φεβρουαρίου  2015   :

3 Φεβρουαρίου

Προφήτου Συμεώνος (1), του δεξαμένου τον Κύριον και Άννης της προφήτιδος (2). Προφήτου Αζαρίου.Μαρτύρων Αδριανού και Ευβούλου, Βλασίου του βουκόλου, Παύλου και Σίμωνος. Νεομαρτύρων Ιωάννου και Σταματίου των αυταδέλφων και Νικολάου, των εκ Σπετσών και εν Χίω μαρτυρησάντων (†1822). Οσίου Κλαυδίου.

(1)O άγιος Συμεών κατοικούσε στο Ιεροσόλυμα και ήταν άνθρωπος δίκαιος και ενάρετος. Για τις αρετές του αυτές το Άγιο Πνεύμα, του είχε αποκαλύψει ότι δεν θα πέθαινε προτού δεχθεί στην αγκαλιά του το Χριστό. Και πράγματι σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα τον διέταξε να μεταβεί στο Ναό. Με νεανικό σφρίγος ο Συμεών έφθασε στο Ναό και δέχθηκε ευλαβικά στην αγκαλιά του, τον Χριστό. Τώρα πια μπορούσε να πεθάνει και είπε:«Νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα...» . 2)Η προφήτιδα Άννα ήταν θυγατέρα του Φανουήλ και καταγόταν από τη φυλή του Ασήρ. Νυμφεύθηκε σε νεαρή ηλικία, αλλά επτά χρόνια μετά το γάμο της έμεινε χήρα. Έκτοτε τάχθηκε στην υπηρεσία του Θεού, εγκαταστάθηκε στο Ναό και πέρασε τη υπόλοιπη ζωή της με νηστεία, προσευχή, ανάγνωση και μελέτη των θείων γραφών και έργα φιλανθρωπίας. O πανάγαθος Θεός αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την αγία ζωή της, της μετέδωσε το προφητικό χάρισμα. Ογδόντα τεσσάρων ετών αξιώθηκε να δει κι εκείνη το Χριστό. Γι` αυτή τη μεγάλη ευεργεσία, η Άννα ευχαρίστησε θερμά το Θεό και προφήτεψε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, τον οποίο όλοι με αγωνία περίμεναν.
 
 
03/02  ~** Απολυτίκιο Αγ. Δικαίων Συμεών και Άννας - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: http://youtu.be/egXslvAoS-4 ,

 Σήμερα  εορτάζει και
Ο Άγιος Σταμάτιος
 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Νομίμως ἀθλήσαντες, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, παμμάκαρ Σταμάτιε, σὺν Ἰωάννῃ ὁμοῦ, αὐτάδελφοι ἔνδοξοι, σύναθλον δὲ ἐν πᾶσι, τὸν Νικόλαον σχόντες, δόξης τῆς τῶν Μαρτύρων, ἠξιώθητε ἅμα, πρεσβεύοντες τῇ Τριάδι, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον. Οἱ στερροὶ αὐτάδελφοι, μιᾷ ἀθλήσαντες γνώμῃ, ὁ κλεινὸς Σταμάτιος, σὺν Ἰωάννῃ ἐνθέως, τέτμηνται, σὺν Νικολάῳ, τῷ ὁμοψύχῳ, χαίροντες αὐτῶν τὰς κάρας πίστει Κυρίου· διὰ τοῦτο μαρτυρίου, τὸ θεῖον γέρας θεόθεν ἔλαβον.
Μεγαλυνάριον : Χαίροις αὐταδέλφων ἡ ξυνωρίς, Ἰωάννη μάκαρ, καὶ Σταμάτιε καρτερέ, σὺν τῷ Νικολάῳ, ὑμῶν τῷ συνοδίτῃ, Σπετσῶν οἱ πολιοῦχοι, Χίου σεμνώματα.
Συναξαριστής :   3 Φεβρουαρίου :
Προφήτου Συμεώνος (1), του δεξαμένου τον Κύριον και Άννης της προφήτιδος (2). Προφήτου Αζαρίου.Μαρτύρων Αδριανού και Ευβούλου, Βλασίου του βουκόλου, Παύλου και Σίμωνος. Νεομαρτύρων Ιωάννου και Σταματίου των αυταδέλφων και Νικολάου, των εκ Σπετσών και εν Χίω μαρτυρησάντων (†1822). Οσίου Κλαυδίου.-

****  Πανηγύρισε η εκκλησιά του Αγίου Σταματίου στο Βαμβακόπουλο : http://youtu.be/uympWBGYN0E ,


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ από τον Βόλο
Ό άγιος αυτός νεομάρτυρας, καταγόταν από ένα χωριό του Βόλου, Άγιος Γεώργιος ονομαζόμενο, της επαρχίας Δημητριάδος. Ήλθε κάποτε σαν πρεσβευτής των συγχωριανών του στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να παραπονεθεί για τις άδικίες κάποιου αγά σε βάρος των συμπατριωτών του, κατά την είσπραξη των φόρων. Εκεί όμως, αντί να δικαιώσουν την παρουσία του, τον συνέλαβαν και τον πίεζαν να δεχτεί τη μουσουλμανική θρησκεία. ο Σταμάτιος, αφού απέρριψε όλες τις κολακείες, τις υποσχέσεις και τους φοβερισμούς των Τούρκων, αποκεφαλίστηκε στις 16 Αυγούστου 1680 ήμερα Δευτέρα, μπροστά στο παλάτι, στην Αγία Σοφία. Μαρτύριο του Αγίου, πού συνέγραψε ο μοναχός Ιάκωβος ο Αγιορείτης το 1680, βρίσκεται στον υπ' αριθμ. 805 Κώδικα της Μονής Βατοπεδίου, φ. 12α-14.
 
11η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ εορτάζει ο Βλάσιος
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
Ό Άγιος αυτός έζησε τον 4ο αιώνα. Σπούδασε την ιατρική και οι γνώσεις πού πήρε άπ' αυτή συνετέλεσαν να ενισχυθεί ή πίστη του. Διότι στη μελέτη του ανθρωπίνου σώματος, του θαυμάσιου αυτού ζωντανού οργανισμού, έβλεπε αναρίθμητα και καταπληκτικά δείγματα σοφίας. Θα ήταν παραφροσύνη να τα αποδώσει στην τύχη. Όλα αυτά μαρτυρούν τον παντοδύναμο και πάνσοφο Δημιουργό. ο Βλάσιος, λοιπόν, ήταν άριστος επιστήμονας και σοφός στο μυαλό. Όμως αυτό δε φθάνει, και ρωτάει ο θεόπνευστος λόγος της Άγιας Γραφής: "Τίς σοφός και επιστήμων εν ύμίν; δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραΰτητι σοφίας"1. Δηλαδή, ποιος από σας είναι σοφός και φωτισμένος; Όποιος είναι, ας το δείξει όχι με λόγια, αλλά με τα έργα της καλής του ζωής και με πραότητα, πού δίνει στον άνθρωπο ή αληθινή σοφία. Και ο Βλάσιος το έδειξε. Την επιστήμη του δεν την έκανε επάγγελμα, αλλά αγαθοεργία. Πήγαινε στα σπίτα των φτωχών ασθενών, πού θεράπευε και φρόντιζε με κάθε τρόπο. Συγχρόνως όμως, μελετούσε αδιάκοπα και την Αγία Γραφή. Όλη του ή καλή εργασία έφερε τον Βλάσιο στις τάξεις του κλήρου και τον ανέδειξε επίσκοπο Σεβαστείας. Από τη θέση αυτή, χρησιμοποιεί περισσότερο την επιστήμη του για τη δόξα του Θεού, με έργα και διδασκαλία. Τελικά, βασανίζεται σκληρά από τον έπαρχο Άγρικόλα και αποκεφαλίζεται. Συνδύασε, έτσι, στη ζωή του αρμονικότατα, πίστη και επιστήμη. 1. Επιστολή Ιακώβου, γ' 13.
Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.Φερωνύμως βλαστήσας ως δένδρον εϋκαρπον, Ίεράρχα Κυρίου Βλάσιε ένδοξε, μαρτυρίου τους καρπούς κόσμω προήγαγες, και θαυμάτων δωρεάς, αναβλύζεις δαψιλώς, ως θείος Ιερομάρτυς, τοις καταφεύγουσι Πάτερ, τη άντιλήψει της πρεσβείας σου.
3η Φεβρουαρίου επίσης εορτάζει και ο Βλάσιος
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ο Βουκόλος
Ήταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας και οι γονείς του, πλούσιοι σε κοπάδια βοδιών, διακρίνονταν για την ευσέβεια και τις ελεημοσύνες τους. Ακόμα θερμότερος στην πίστη και προθυμότερος στο καλό ο γιος, ήταν ή παρηγοριά πολυάριθμων φτωχών και ορφανών, για τους οποίους διέθετε κάθε χρόνο όλα τα εισοδήματα της δουλειάς του. Κάποτε για επαγγελματικούς λόγους έφυγε από την Καισαρεία. Αυτό συνέβη όταν είχε κινηθεί φονικός διωγμός κατά των χριστιανών, μεταξύ των οποίων πρώτος καταζητήθηκε ο Βλάσιος. Έψαξαν παντού, αλλά δεν τον βρήκαν πουθενά. Όταν επέστρεψε, του ανέφεραν τα γεγονότα.' Η μητέρα του τον προέτρεπε να φύγει για να σωθεί. 'Αλλ' ο Βλάσιος αρνήθηκε, με τη σκέψη ότι θα ήταν λιποτάκτης της πίστης αν έφευγε για να σωθεί. Και ότι ή σωτηρία του αυτή θα ήταν άτιμη, τη στιγμή πού στο βωμό της πίστης θυσιάζονταν οικογενειάρχες. Έμεινε λοιπόν και παρουσιάστηκε στο κριτήριο. Εκεί, μετά την επανειλημμένη ομολογία του και τη σταθερή επιμονή του σ' αυτή, βασανίστηκε φρικτά. Άλλα με τη θαυμαστή υπομονή του, κέρδισε πολλούς από τους εκεί παρευρεθέντες, οι όποιοι μάλιστα ομολόγησαν την αληθινή πίστη. Τέλος το σώμα του υπέκυψε στο θάνατο, ή νικηφόρα όμως άθληση του αξιώθηκε να πάρει το λαμπρό και αμάραντο στεφάνι της αιώνιας ζωής.
  3η Φεβρουαρίου , εορτάζει Συμεών - Άννης -Σταματίου ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ .-
- ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρες εκ Σπετσών . - Μαρτύρησαν για το όνομα του Χριστού στη Χίο το 1822. Άπ' αυτούς, ο Σταμάτιος και ο Ιωάννης ήταν αδέλφια. ο πατέρας τους ονομαζόταν Θεόδωρος Γκίνης ή δε μητέρα τους Άνέζω. Το 1822 οι νέοι αυτοί, μαζί με άλλους πέντε και τον συναθλητή τους Νικόλαο, μπήκαν σ' ένα πλοίο φορτωμένο με λάδι για να το εμπορευτούν σε διάφορα λιμάνια. Λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής, προσάραξαν στον Τσεσμέ, Μικρασιατική παραλία απέναντι από τη Χίο. Όταν βγήκαν στην ξηρά, τους φιλοξένησε κάποιος χριστιανός, πού αργότερα τους πρόδωσε στους Τούρκους με αποτέλεσμα αυτοί να θανατώσουν δύο από τους συντρόφους, δυο άλλοι διασώθηκαν αφού έπεσαν στη θάλασσα και συνελήφθηκαν οι Σταμάτιος, Ιωάννης και ο γέροντας πλοίαρχος Νικόλαος. Στίς 26 Ιανουαρίου 1822 τους παρουσίασαν στον πασά της Χίου. ο πασάς αφού τους άνέκρινε, τους μεν Σταμάτιο και Ιωάννη έκλεισε στη φυλακή, τον δε γέροντα Νικόλαο αποκεφάλισε στην εκτός του Κάστρου πεδιάδα. Οι Τούρκοι αφού δεν κατάφεραν να άλλαξοπιστήσουν τα δύο αδέλφια, στον ίδιο τόπο πού αποκεφάλισαν τον Νικόλαο, αποκεφάλισαν και αυτούς στίς 3-2-1822. Προηγουμένως, ο Σταμάτιος, πού τότε ήταν 18 χρονών και ο Ιωάννης, πού ήταν 22 χρονών, έστειλαν έγγραφη εξομολόγηση στον Μητροπολίτη Χίου, πήραν την ευχή του, κατόρθωσαν να κοινωνήσουν των Άχραντων  μυστηρίων και έτσι έφυγαν για την αιώνια ζωή καθ' όλα έτοιμοι.

03/02  ~** Απολυτίκιο Αγ. Δικαίων Συμεών και Άννας - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: http://youtu.be/egXslvAoS-4 ,


***   Επικριτικός ο Στ. Αναστασόπουλος για το θέμα της Πολεοδομίας Μεσσήνης- Καλαμάτας           
     
Ιδιαίτερα επικριτικός για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας να σταματήσει την παροχή υποστήριξης σε θέματα Πολεοδομίας από την 1η Ιανουαρίου, εμφανίστηκε προχθές, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, ο τέως δήμαρχος Στ. Αναστασόπουλος.
Αφού ζήτησε στην αρχή ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι από το δήμαρχο Γ. Τσώνη, ο οποίος του απάντησε πως δεν υπάρχει ακόμη τελική πρόταση και πως αν προκύψει θα ενημερωθεί αμέσως, ο κ. Αναστασόπουλος μίλησε για μονομερή ενέργεια του Δήμου Καλαμάτας να διακόψει την εξυπηρέτηση των Δήμων Μεσσήνης και Πύλου - Νέστορος από την 1η Ιανουαρίου.
Χαρακτήρισε παράνομα τα όσα έγιναν και υπενθύμισε πως με απόφαση του Δ.Σ. έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης του Δ.Σ. Καλαμάτας. «Γράφονται διάφορα περί αντιπαλότητας. Δεν έχω αντιπαλότητα με κανέναν», είπε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να προσφέρει στο Δήμο, όπου ο «Καλλικράτης» έχει δημιουργήσει προβλήματα.
«Η Καλαμάτα είναι υποχρεωμένη να εξυπηρετεί τη Μεσσήνη και την Πύλο, αλλά και όλο το νομό, όπως προβλέπεται από τον “Καλλικράτη”.
Εφιστώ την προσοχή, δεν πρέπει να υπονομεύσουμε την οριστική λύση που έρχεται, και προβλέπεται να έρθει στο Δήμο προσωπικό και πόροι για την απασχόληση 8-10 ατόμων», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε πως θα πρέπει ο Δήμος Μεσσήνης να στελεχωθεί με 8-10 άτομα, η μισθοδοσία των οποίων θα καλύπτεται από τους πόρους που εισπράττει για αυτούς, μέσω ΚΑΠ, ο Δήμος Καλαμάτας. Πρόσθεσε πως είχε ζητήσει εννέα άτομα, θέσεις που θα καλυφθούν είτε με τη μετακίνηση προσωπικού είτε με την έκδοση απόφασης για κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού. «Δε θέλουμε ελεημοσύνη, αλλά αυτό που δικαιούμαστε», είπε καταλήγοντας.
Απαντώντας του ο κ. Τσώνης σημείωσε: «Σας διαβεβαιώνω ότι δε θα γίνει οτιδήποτε που να μην έχει συμφέρον ο Δήμος. Πρώτα ο Δήμος και μετά όλοι οι άλλοι», άποψη που έγινε αποδεκτή από τον τέως δήμαρχο.   Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου

***  Βολιδοσκοπούν τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο για την Προεδρία         
     
Ασφαλείς πληροφορίες του Βήματος αναφέρουν ότι ανώτερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που συνδέονται με την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, βολιδοσκοπούν εντατικά τις τελευταίες μέρες τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, προκειμένου να τον πείσουν να αποδεχθεί πρόταση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να είναι υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας είναι πρόσωπο ξεχωριστό, χαίρει γενικότερης εκτιμήσεως, πρόκειται για διακεκριμένο ιερωμένο, από τους οικουμενιστές της Ορθοδοξίας, που σύμφωνα με τους επιτελείς του κ. Τσίπρα θα προσδώσει ιδιαίτερο συμβολισμό στην Προεδρική εκλογή και βεβαίως θα ενώσει τη χώρα και θα λαμπρύνει με την παρουσία του το Προεδρικό Μέγαρo.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βολιδοσκόπηση δεν έχει ακόμη αποδώσει. Ο Αρχιεπίσκοπος επικαλείται το ποίμνιό του στην Αλβανία και το κοινωνικό έργο που εκεί προωθεί.
Ωστόσο, οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα επιμένουν στην προσπάθειά τους και ευελπιστούν ότι θα τον πείσουν να αποδεχθεί την πρόταση.
   Ανεξαρτήτως πάντως της οριστικής απάντησης του Αρχιεπισκόπου έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι το επιτελείο του κ. Τσίπρα απομακρύνεται από την αναζήτηση αμιγώς πολιτικών προσώπων για τον Προεδρικό θώκο.Πράγμα που ίσως δικαιολογείται από τις πολλές αντιδράσεις που προκαλεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχόμενη πρόταση στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Δημ. Αβραμόπουλο.  Newsroom ΔΟΛ

***  Αντιολισθητικές αλυσίδες ξανά στην Εθνική Οδό Καλαμάτας- Σπάρτης         
     
Ανακοινώνεται ότι, λόγω χιονοπτώσεων - παγετού, στο παρακάτω οδικό δίκτυο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, ως ακολούθως:
Δ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
    -Από το 14ο χλμ έως το 16ο χλμ της Επ. Οδού Γκούρας - Δερβενίου.
Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
   -Από το 28ο χλμ έως το 42ο χλμ της Εθνικής Οδού Καλαμάτας - Σπάρτης.

*** Ξεκινά η δημοπράτηση αποκατάστασης 18 ΧΑΔΑ στη Μεσσηνία         
     
Τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης 76 ΧΑΔΑ, εκ των οποίων οι 18 στη Μεσσηνία, αποφάσισε την Παρασκευή στη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.217.317,76 ευρώ και έχουν συμπεριληφθεί όσοι επίσημα στάλθηκαν στην Περιφέρεια από το ΥΠΕΚΑ (από το μητρώο του). Πρόκειται για 12 ΧΑΔΑ στην Κορινθία, 15 στη Λακωνία, 16 στην Αρκαδία, 15 στην Αργολίδα και 18 στη Μεσσηνία, ανάμεσά τους τα Λιμενικά του Δήμου Μεσσήνης, το Αλιμάκι Κυπαρισσίας και ο Αγ. Νικόλαος Πύλου, οι οποίοι είναι ακόμα ενεργοί και χρησιμοποιούνται από τους Δήμους.
 Οι 18 ΧΑΔΑ
Οι 18 ΧΑΔΑ της Μεσσηνίας, οι εργασίες αποκατάστασης των οποίων θα δημοπρατηθούν, είναι:
Δήμος Καλαμάτας: Μαραθόλακκα
Δήμος Μεσσήνης: Μαύρη Λίμνη (Ανδρούσα), Βίκος (Πεταλίδι), Καβάλα 1 (Ιθώμη), Αγριλιά (Αίπεια), Πίσω Βρύση (Αριστομένη), Άγιος Λιάς (Τρίκορφο) και Λιμενικά (Μεσσήνη)
Δήμος Οιχαλίας: Προφήτη Ηλία (Δωρίου), Αλουποσυκιά (Ανδανία)
Δήμος Πύλου – Νέστορος: Γέφυρα Μανούσου (Νέστορος), Αγ. Νικόλαος (Πύλου), Κομπιτσίου (Κορώνης)
Δήμος Τριφυλίας: Ανάθεμα (Αετού), Μπασικού (Γαργαλιάνων), Πλακωτή (Αυλώνος), Μαύρη Λίμνη (Φιλιατρών), Αλιμάκι – Λυκόχωρος (Κυπαρισσία)
 3 ενεργοί
Η Οικονομική Επιτροπή στην προχθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού με τη μέθοδο της ανοικτής δημοπρασίας.
Επίσης, ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της αποκατάστασης των 76 ΧΑΔΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Καθώς στη λίστα με τους ΧΑΔΑ που θα αποκατασταθούν περιλαμβάνονται και 3 των Δήμων Μεσσήνης, Τριφυλίας και Πύλου – Νέστορος που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται ενεργά, τούτο σημαίνει πως πλέον πρέπει άμεσα να υπάρξει λύση σε αυτές τις περιοχές. Είναι ενδεικτικό πως ο Δήμος Μεσσήνης εκτιμούσε ότι ο ΧΑΔΑ στα Λιμενικά θα ήταν ο τελευταίος που θα έκλεινε, καθώς δεν έχει εναλλακτική για τα σκουπίδια της περιοχής.
Της Βίκυς Βετουλάκη

***  58χρονος έριχνε με πιστόλι στον αέρα μέσα σε μαγαζί και συνελήφθη         
     
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Περιφερείας Καλαμάτας, ένας  58χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, ένα πιστόλι, δύο  γεμιστήρες και έντεκα φυσίγγια. Επιπλέον, ο 58χρονος, λίγο νωρίτερα, κατηγορείται ότι πυροβόλησε εκφοβιστικά στον αέρα, εντός καταστήματος ημεδαπού, το οποίο ήταν εκτός λειτουργίας. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Καλαμάτας.

***  Περιμένουν ακόμα τα στοιχεία από το Ταμείο Παρακαταθηκών για την υπάλληλο με το πλαστό απολυτήριο         
     
Σε αναμονή από τον... Οκτώβριο η υπόθεση για τις εγγυητικές επιστολές
 Της Βίκυς Βετουλάκη
 Τα στοιχεία και την αναφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περιμένουν ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και οι διωκτικές Αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν τις έρευνες για την υπόθεση των εγγυητικών επιστολών που φέρεται να εξαργύρωσε η 56χρονη υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας.
Μέχρι στιγμής μόνο η μία από τις δύο ΕΔΕ που έχουν ξεκινήσει για τη δράση της υπαλλήλου έχει παραδοθεί, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της στη Μεσσηνία, όπως είχε ανακοινωθεί και από τον ίδιο τον περιφερειάρχη.
 Από τον Οκτώβριο
Η ιστορία άρχισε να αποκαλύπτεται τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι το απολυτήριο Λυκείου από το ΕΠΑΛ Βόλου που είχε προσκομίσει στο φάκελό της η 56χρονη ήταν πλαστό. Από τότε, μάλιστα, εξαφανίσθηκε, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε διαρρηχθεί το γραφείο στη γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, όπου και βρέθηκε παραίτηση της υπαλλήλου.
Το κακό, όμως, δε σταμάτησε εκεί και από την επόμενη κιόλας ημέρα που διαπιστώθηκε η πλαστότητα, άρχισαν να φτάνουν στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας ιδιοκτήτες ταξί, καταγγέλλοντας ότι οι εγγυητικές επιστολές που είχαν προσκομίσει για τη μεταφορά μαθητών στη συγκεκριμένη υπάλληλο, καθώς ήταν υπεύθυνη για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Τμήμα Προμηθειών, είχαν εξαργυρωθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, το ποσό που φαίνεται να έχει εισπραχθεί από εγγυητικές επιστολές υπολογίζεται στα 80.000 ευρώ.
 Χωρίς στοιχεία από το ΤΠκΔ
Άμεσα ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας, Δ. Σταύρου, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, διέταξε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας να διενεργήσει επείγουσα προκαταρκτική έρευνα.
Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας συγκροτήθηκε υπηρεσιακή επιτροπή, η οποία κατέγραψε όλα τα αντικείμενα και τα έγγραφα που βρέθηκαν στο γραφείο της 56χρονης.
Με την ολοκλήρωση του πολυσέλιδου πορίσματος, το οποίο παραδόθηκε και στην Ασφάλεια Καλαμάτας, με εντολή της Περιφέρειας διατάχθηκε η διενέργεια δύο Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, οι οποίες ανατέθηκαν σε ισάριθμα υψηλόβαθμα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας.
Η πρώτη αφορούσε στη διάρρηξη στο γραφείο της προϊσταμένης της γραμματείας, η οποία έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί. Η δεύτερη, η οποία ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνταν η υπάλληλος (το Τμήμα Προμηθειών) και οι καταγγελίες για την είσπραξη των εγγυητικών επιστολών.
Ωστόσο, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η δεύτερη και βασικότερη ΕΔΕ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς ακόμα δεν έχουν σταλεί τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις εγγυητικές επιστολές που έχουν εξαργυρωθεί στο ταμείο της.
Αυτό, όπως είναι λογικό, «μπλοκάρει» όλη τη διαδικασία, καθώς και το πόρισμα αυτής της ΕΔΕ πρέπει να συμπεριληφθεί στην προκαταρκτική έρευνα που έχει διατάξει ο εισαγγελέας.
Πάντως, η 56χρονη από την ημέρα εκείνη έχει εξαφανισθεί (μάλιστα, για λίγες ώρες είχε δηλωθεί εξαφάνιση και από οικείους της), χωρίς ακόμα να έχει παρουσιασθεί στην υπηρεσία της, έστω για να δώσει κάποιες εξηγήσεις.

*** Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ
OIKONOMOY ANDREAS 2015 IANOYARIOSΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ Υ.Η.Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΙ (Ι) & (ΙΙ), ΑΣ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ «ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ»...
Γράφει ο Ανδρέας Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Ηπείρου – Λευκάδας
Για να κατασκευασθεί το θρυλικό γεφύρι της Άρτας στην εποχή του, ήταν τέτοια η ορμή και η δύναμη του ποταμού Αράχθου που ανάγκασε τον πρωτομάστορα να θυσιάσει την γυναίκα του και να την εγκιβωτίσει στα θεμέλιά του. Έτσι λέει η παράδοση. Δεν νομίζω ότι για να καταλάβουν οι αρμόδιοι παράγοντες, πολιτικοί και υπηρεσιακοί του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) της ΔΕΗ αλλά και η ντόπια πολιτική ηγεσία (βουλευτές, Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες κ.λπ.), ότι θα πρέπει να θυσιασθούν ανθρώπινες ζωές ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα κατάντη του φράγματος Πουρνάρι Ι και ΙΙ.
Δυστυχώς αυτό που ζήσαμε ξημερώματα της Κυριακή την 2α Φεβρουαρίου 2015 είναι πρωτόγνωρο και εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Αποτελεί όμως, όχι απλά καμπανάκι, αποτελεί προειδοποιητική σειρήνα ότι η πόλη της Άρτας και ο κάμπος είναι ανοχύρωτοι σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων ιδιαίτερα σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Και δυστυχώς οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί δραματικά και αυτά που θεωρούνταν ακραία καιρικά φαινόμενα μετεξελίσσονται σε σχεδόν φυσιολογικά. Θα ήθελα να παραθέσω μερικά στοιχεία από την εισήγησή μου, που είχα καταθέσει στο Τ.Ε.Ε. τμήμα Ηπείρου Λευκάδας πριν ένα χρόνο με θέμα: «Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ Υ.Η.Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΙ (Ι) & (ΙΙ), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», από το οποίο ζητούσα την συνδρομή του για την δρομολόγηση επίλυσής του . Δυστυχώς είναι τόσο επίκαιρο.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η πόλη της Άρτας το μοναδικό αστικό κέντρο του νομού της Άρτας, είναι κτισμένη αμφιθεατρικά από την βορειοδυτική πλαγιά του λόφου Περάνθη έως τις όχθες σχεδόν του ποταμού Άραχθου, ατενίζοντας ολόκληρο τον κάμπο της που εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο. Χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας Αμβρακίας, η οποία χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ., υπήρξε εκτός από πρωτεύουσα του Κράτους των Μολοσσών του βασιλιά Πύρρου, κατά την ελληνιστική περίοδο, και έδρα του Δεσποτάτου της Ηπείρου που ίδρυσαν οι Κομνηνοί-Δούκες μετά την Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204 ενώ απέκτησε την ανεξαρτησία της από τους Τούρκους το 1881, πρώτη σ' όλη την Ήπειρο, έχοντας τον ποταμό Άραχθο ως τα νέα σύνορα του Ελληνικού κράτους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό έπαιξε σοβαρό εμπόδιο και αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της πόλης τόσο στα τέλη του 19ου αλλά και στις αρχές του 20ου αιώνα. Γιατί ο κάμπος της Άρτας, το μοναδικό και πλέον παραγωγικό της κομμάτι, έμεινε εγκλωβισμένο στην κατάντη του ποταμού Αράχθου Τουρκική πλευρά. Η μετανάστευση στην Αθήνα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, αποτέλεσε διέξοδο για μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης της πόλης.
Τελειώνοντας ο 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, αναπτύχθηκε εντονότατα το φαινόμενο της αστυφιλίας. Αιτία αποτέλεσε τόσο ο εμφύλιος πόλεμος, όσο και το μετέπειτα στρεβλό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης του τόπου μας. Το αποτέλεσμα ήταν να ερημώσουν ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές του νομού μας, αφήνοντας ανεξίτηλη την σφραγίδα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης της Άρτας. Και τούτο γιατί η έλλειψη μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της πόλης, οι επικρατούσες υψηλής παραγωγικότητας (καλλιέργειες εσπεριδοειδών) χρήσεις γης, κατάντη του ποταμού και οι άμεσες στεγαστικές ανάγκες των νέων κατοίκων, οδήγησαν στην άναρχη κατάληψη και δόμηση του μεγαλύτερου τμήματος της πόλης που βρίσκεται βορειοδυτικά του λόφου Περάνθη (περιοχές με τοπωνύμια Βαλαώρα, Προσφυγικά, Σκοπευτήριο, Γούρνα, Πραμαντιώτικα, Μελισσουργιώτικα κ.λπ.).
Η σημερινή πόλη της Άρτας, ίσως είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη που την διασχίζει ποτάμι, χωρίς να το έχει αξιοποιήσει και να το έχει εντάξει ως βασικό στοιχείο πολεοδομικής ανάπτυξης. Προϋπόθεση βέβαια όλων αυτών ήταν να γίνει η διευθέτηση και ο εγκιβωτισμός του ποταμού.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Υ./Η. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η ΔΕΗ άρχισε να κατασκευάζει το Υδροηλεκτρικό φράγμα Πουρνάρι Ι σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από την πόλη της Άρτας, ισχύος 100 MW. Όλοι πιστέψαμε ότι εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το έργο θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάσχεση των πλημμυρών του ποταμού αφού πλέον η διευθέτηση – εγκιβωτισμός της κοίτης του ποταμού και η προστασία των παρόχθιων περιοχών ήταν θέμα χρόνου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα 35 χρόνια μετά, περιμένουμε... Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα έδινε την δυνατότητα για συνεχή ροή του ποταμού τουλάχιστον με 7 & 12 m3/s το δευτερόλεπτο. Γενικότερα η κατασκευή του ταμιευτήρα (λίμνη Πουρναρίου) και η μη συνεχή ροή του ποταμού, είχε και έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξει σοβαρή αλλοίωση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής και ιδιαίτερα του κάμπου της Άρτας.
Παραθέτοντας όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα μας αποδεικνύουν ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τόσο της πολιτείας όσο και των αρμόδιων φορέων είναι τεράστιες και οι επιπτώσεις σε μια πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τείνουν να γίνουν ανυπέρβλητες και μη αναστρέψιμες.
Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αρταίων Ν. Άρτας το οποίο έχει Αριθμό Απόφασης Έγκρισης 79714/5156/6-8-1992/ΦΕΚ Τ.Δ. 1341/21-12-1992, όπως τροποποίησε την Αρ. Απ. Έγκρισης 42386/2158/ΦΕΚ Τ.Δ. 380/12-6-1989 του τότε ΥΧΟΠ και προκειμένου να ολοκληρωθεί απαιτείται η υλοποίησή των εγκεκριμένων προτάσεων που θεσμοθετήθηκαν με την δημοσίευση του διατάγματος εγκρίσεως του Γ.Π.Σ. και αναφέρουν συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Π1.9 Προστασία περιβάλλοντος. Ευρύτερη περιοχή, παράγραφο η) Ζώνη, ήτοι:
«Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη είναι ολόκληρη η περιοχή της κοίτης του ποταμού Αράχθου. Κατάλληλος κι αρμόδιος φορέας είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ, που οφείλει να συντονίσει όλα τα μεγάλα υπό κατασκευή έργα της κοίτης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του αστικού κέντρου της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής τους.
Τα έργα είναι:
1) Η κατασκευή παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας (ΕΓΙΝΕ)
2) Η λίμνη αναρρύθμισης των παροχών Αράχθου (Πουρνάρι ΙΙ) (ΕΓΙΝΕ)
3) Η διευθέτηση της κοίτης
4) Το αρδευτικό κανάλι
5) Τα έργα προστασίας – ανάδειξης που προτείνονται από το Γ.Π.Σ.»
Τον Απρίλιο του 1995 εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ7) από την μελετητική εταιρεία «Υδροδομική-Θ. Ι. Μαντζιάρας & ΣΙΑ Ε.Ε.» η «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Η παραπάνω μελέτη ακυρώθηκε με την αριθμ. 3988/2001 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Το σκεπτικό της απόρριψης ήταν πως δεν υπήρχαν στην μελέτη εναλλακτικές λύσεις. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, 25 χρόνια μετά από την θεσμοθέτηση του Γ.Π.Σ. της Άρτας του Ν. Άρτας, βρισκόμαστε στα σχέδια και όχι στην υλοποίηση. Η εκπόνηση της μελέτης για την οριστική οριοθέτηση του ποταμού Αράχθου είναι πρώτιστης σημασίας, κατεπείγουσα και αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. ήτοι την έκδοση οικοδομικών αδειών, την ανάπλαση των παρόχθιων εκτάσεων, την προστασία των παρόχθιων οικισμών από πιθανή πλημμύρα, την προστασία του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Άρτας, αλλά και την οικιστική των ανάπτυξη.
Οι ευθύνες είναι μεγάλες. Το καλοκαίρι έγινε γνωστό ότι και τα δυο φράγματα στο Πουρνάρι λειτουργούν από την ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς άδεια χρήσης νερού. Την στιγμή που για μια απλή γεώτρηση απαιτείται από τον απλό πολίτη πρωτίστως η συγκεκριμένη άδεια. Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Άραχθο έχουν να γίνουν από το 1938 -39. Η ECOS Μελετητική Α.Ε. η οποία συνέταξε την μελέτη «Διάδοση πλημμυρών λόγω εκφόρτισης του ΥΗΣ φράγματος Πουρνάρι Ι» για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. αναφέρει χαρακτηριστικά: Παράγραφος 2.3.3. Έργα διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αράχθου: Αμέσως κατάντη της λεκάνης ηρεμίας του ΥΗΣ Πουρνάρι ΙΙ, έχει πραγματοποιηθεί από την ΔΕΗ διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου σε ένα μήκος 3,40 χιλμ. περίπου μέχρι ανάντη του υφιστάμενου φράγματος εκτροπής υδροληψίας (ΒΟΟΤ), το γνωστό «φράγμα Ιμαρέτ». Άλλα έργα διευθέτησης της κοίτης δεν έχουν κατασκευασθεί...
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο και με την παράγραφο 2.3.6. Αντιπλημμυρικά έργα ποταμού Αράχθου της μελέτης, τα μόνα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν (κατάντη και δεξιά της ιστορικής γέφυρας, στις περιοχές Λουτροτόπου, Νεοχώριου, Κομμένου κ.λπ) έγιναν το 1938 – 1939, όπως επίσης την ίδια διετία έγιναν έργα διευθέτησης σε μήκος 8 – 10 χιλμ. στις εκβολές του ποταμού. Το μόνο ουσιαστικό έργο που χρηματοδότησε η ΔΕΗ είναι αυτό της ανάπλασης και αναψυχής, 165 περίπου στρεμμάτων, το γνωστό «παραλίμνιο πάρκο».
Παρ' όλες τις επίμονες και φιλότιμες προσπάθειες του Δήμου Αρταίων από τις αρχές του 2000 μέχρι σήμερα, αλλά και την κινητικότητα που παρατηρήθηκε την τελευταία χρονιά με την έγκριση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ ονομαστικά του συγκεκριμένου έργου οριοθέτησης – διευθέτησης της κοίτης ποταμού Αράχθου προϋπολογισμού 80 εκατομ. ευρώ και την κατάθεση προμελέτης, απαιτείται συντονισμός και εγρήγορση. Το θέμα πλέον είναι πολιτικό. Απαιτείται ιεράρχηση ως πρώτιστου από τους τοπικούς πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες του θέματος της αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Αράχθου κατάντη των φραγμάτων Πουρνάρι Ι και ΙΙ. Κι αν χρειασθεί, να υπάρξουν και κινητοποιήσεις – διαμαρτυρίες σ' αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με όλα τα ανωτέρω πλέον γίνεται σαφές ότι αν θέλουμε αυτή η πόλη να έχει μέλλον, αν θέλουμε ο ποταμός Άραχθος να αποτελέσει αιχμή ανάπτυξης ιδιαίτερα για το πεδινό τμήμα του νομού μας, αν θέλουμε να θωρακίσουμε την ευρύτερη περιοχή κατάντη των φραγμάτων Πουρναρι Ι & ΙΙ, απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα τώρα που οι επιπτώσεις από την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών παγκοσμίως προδιαγράφονται δυσοίωνες, θα πρέπει το Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων να προχωρήσουν τάχιστα στην σύνταξη των απαιτούμενων οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής της μελέτης και να υποχρεωθεί η ΔΕΗ (Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής) να δεσμευθεί για την λειτουργία του φράγματος με τρόπο ώστε να έχουμε το δυνατόν μικρότερες πλημμυρικές παροχές.

***  Δ. Πέτροβιτς: Στο ... χέρι Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, να είναι ο Έβρος ποταμός ευλογίας και όχι κατάρας
Την ανάγκη διακρατικής συνεργασίας των χωρών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας για «να γίνει ο Έβρος ποταμός ευλογίας και όχι κατάρας», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς. Καθώς η στάθμη του νερού στον ποταμό, αλλά και στον Άρδα, ανεβαίνει επικίνδυνα, ο κ. Πέτροβιτς υπογραμμίζει ότι το όλο πρόβλημα προκλήθηκε από τη Βουλγαρία και ειδικότερα από το άνοιγμα του φράγματος του Ιβαΐλογκραντ, απ΄όπου αποδεσμεύτηκαν ποσότητες νερού, που ξεπερνούν τις 2.300 κ.μ./δευτερόλεπτο. Αυτές οι ποσότητες των υδάτων είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην κοίτη του ποταμού Άρδα και οι πιέσεις που ασκήθηκαν να απειλήσουν την περιοχή Καστανεών και Βύσσας.
 Εξάλλου, στο οδικό δίκτυο διεκόπη η κυκλοφορία μεταξύ Ορεστιάδας και του συνοριακού σταθμού Ορμενίου, αλλά και η κίνηση προς Τουρκία, δηλαδή έκλεισε ο συνοριακός σταθμός των Καστανεών, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και διεκόπη η λειτουργία του τελωνείου στο σημείο των Καστανεών.
Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα προβλήματα που αφορούν τις καλλιέργειες, όπου «η ζημιά είναι μεγαλύτερη, γιατί αν κατακλειστεί ολόκληρη η έκταση του Ωοειδούς, μιλούμε για 70.000 στρέμματα καλλιεργήσιμα, με αντλιοστάσια και πολλών τύπων υποδομές».
Σε ερώτηση αν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί σε μόνιμη βάση ή κάθε φορά που θα πλημμυρίζουν στη Βουλγαρία θα πλημμυρίζουν και οι ελληνικές περιοχές, ο κ. Πέτροβιτς απαντά: «Δυστυχώς, πρόκειται για ένα φαινόμενο που η περιοχή αντιμετωπίζει χρόνια. Είναι ένας εφιάλτης που πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Οι πλημμύρες του Δεκεμβρίου ήταν φαινόμενο τριακονταετίας. Δηλαδή, οι παροχές που υπήρχαν στην κοίτη του Έβρου είχαν να απαντηθούν από το 1984.
Οι ποσότητες που παροχετεύτηκαν χθες από το φράγμα του Ιβαΐλογκραντ στον ποταμό Άρδα χαρακτηρίστηκαν από τους επιστήμονες φαινόμενο εκατονταετίας».
 Το πλήρες τηλεγράφημα του Μ. Ψύλου στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

***  Άγκυρα: Δεν θα αποσύρουμε το Μπαρμπαρός, επειδή το ζήτησε ο Τσίπρας


 

 Η Άγκυρα απέρριψε το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για απόσυρση του Μπαρμπαρός. Τι δήλωσαν διπλωματικές πηγές στη Χουριέτ. Αξιωματούχος κάνει λόγο "για φυσικές πηγές που ανήκουν στην ενωμένη Κύπρο"

***  Έπεσε ο φράχτης του Έβρου: Ο Σαμαράς τον έχτιζε, η φύση τον παρέσυρε

Έπεσε" ο φράχτης του Έβρου από τα ορμητικά νερά. Δείτε τις φωτογραφίες (Pics)
~ Πολλαπλές καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τη βόρεια Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες.
Μεταξύ άλλων, τα ορμητικά νερά του ποταμού Έβρου που εισχωρούν στην ελληνική πλευρά από τη Βουλγαρία, προκάλεσαν την καταστροφή περίπου 100 μέτρων από τον φράχτη που είχαν κατασκευάσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την αποτροπή των μεταναστών.
Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.
          Η ροή των υδάτων είναι συνεχώς αυξανόμενη μετά την απόφαση των βουλγαρικών αρχών να ανοίξουν το φράγμα του Ιβαήλογκρατς, προκειμένου εκτονωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στη γειτονική χώρα. Την Τετάρτη θα είναι η κρισιμότερη μέρα οπότε αναμένεται να κορυφωθεί η ροή, μέσα στην κοίτη του ποταμού Άρδα, δεδομένου ότι χρειάζονται περί τις 12 ώρες για την μετακίνηση όλου του όγκου των υδάτων από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα.
Αποκλεισμένο συνεχίζει να είναι το τμήμα της Εθνικής Οδού, που οδηγεί στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, λόγω της υπερχείλισης του νερού που κάλυψε το οδόστρωμα, ενώ δεν λειτουργεί και το τελωνείο στις Καστανιές.
Σε ό,τι αφορά πάντως τον φράχτη, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης, Γιάννης Πανούσης, δήλωσε πως πρέπει να παραμείνει παρά το γεγονός ότι προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά της κατασκευής και "ύπαρξης του".
Αναλυτικά ο Γιάννης Πανούσης δήλωσε:
"Ο φράχτης  στον Έβρο δούλεψε αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης" και υπογράμμισε ότι είναι υποχρέωση της χώρας να περιφρουρεί τα σύνορα. Ωστόσο, σημείωσε: "αν μπει, περάσει τα σύνορα, ένας  άνθρωπος, θα έχει στέγη, τροφή, νοσοκομειακής περίθαλψη. Θα είναι ανθρώπινες οι συνθήκες, αυτό είναι πολιτισμός".
Φωτογραφίες: voreasmagazin

***  Αθώα η Σερβία για γενοκτονία σε βάρος των Κροατών  
Περίπου 20.000 άνθρωποι πιστεύεται πως έχασαν τη ζωή τους κατά τον πόλεμο του 1991-1995, όταν η Κροατία αποσχίσθηκε από την τότε Γιουγκοσλαβία.
  Η Σερβία δεν διέπραξε γενοκτονία στα εδάφη της Κροατίας κατά τη διάρκεια των φριχτών πολέμων που ακολούθησαν τη διάλυση της πρώην ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, στις αρχές της δεκαετίας το 1990, όπως αποφάσισε σήμερα Τρίτη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.
Η 17μελής έδρα σημείωσε πως οι σερβικές δυνάμεις διέπραξαν μεν πληθώρα εγκλημάτων στις αρχές του πολέμου, όμως έκρινε πως οι εν λόγω ενέργειες δεν ισοδυναμούν με γενοκτονία.
Περίπου 20.000 άνθρωποι πιστεύεται πως έχασαν τη ζωή τους κατά τον πόλεμο του 1991-1995, όταν η Κροατία αποσχίσθηκε από την τότε Γιουγκοσλαβία.

***  Ιαπωνία: Νάρκωσε και βίασε 100 γυναίκες με το «κάλυμμα» κλινικής μελέτης     
Ο δράσης μάλιστα κινηματογραφούσε τους βιασμούς και στη συνέχεια πούλαγε τα βίντεο, αποκομίζοντας κέρδη που υπολογίζονται στα 75.000 ευρώ!

Έναν 54χρονο άνδρα ο οποίος πιστεύεται πως νάρκωσε και στη συνέχεια κακοποίησε σεξουαλικά περισσότερες από 100 γυναίκες, τις οποίες είχε εξαπατήσει δίνοντάς τους την εντύπωση πως συμμετείχαν σε κλινική μελέτη, συνέλαβε η Αστυνομία στην Ιαπωνία.
Η απάτη «έτρεχε» για περισσότερα από δυο χρόνια, από το 2011 έως το 2013. Ο δράστης προσέλκυε τα θύματά του μέσω διαφημίσεων, που ζητούσαν εθελοντές για «κλινική έρευνα σχετικά με τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια του ύπνου».
Δεκάδες γυναίκες ανταποκρίθηκαν στις αγγελίες, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως ο συλληφθείς, ονόματι Χιντέκι Νογκούτσι, οδηγούσε τα θύματά του σε ξενοδοχεία και άλλα θέρετρα και στη συνέχεια τους έδινε υπνωτικά και μυοχαλαρωτικά φάρμακα.
Όταν η γυναίκες ήταν πιο ανήμπορες να αντιδράσουν, ο Νογκούτσι τις βίαζε, κινηματογραφώντας μάλιστα την κάθε επίθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Στη συνέχεια, ο 54χρονος πουλούσε τα βίντεο ή τα αναρτούσε στο διαδίκτυο, έχοντας αποκομίσει κέρδη που υπερβαίνουν 10 εκατομμύρια γιέν (περίπου 75.000 ευρώ), όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Έως τώρα οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 39 θύματα, στην πλειονότητά τους γυναίκες περίπου 40 ετών, όμως ο πραγματικός αριθμός των κακοποιημένων γυναικών υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 100.
 ***  ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Ανοχύρωτοι από μεγάλη πλημμύρα η πόλη και ο κάμπος της Άρτας
Η εμμονή της διοίκησης της ΔΕΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ να παρακρατά τη στάθμη του Φράγματος σε υψηλά επίπεδα αποδείχτηκε εκτός από «φιλάργυρη» και επικίνδυνη. Η Άρτα μετρά τις πληγές της και κυρίως μετρά την τεράστια ανασφάλεια που προκλήθηκε στους κατοίκους, από την αδυναμία να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα πλημμύρας που εκδηλώθηκαν όταν ανέβηκαν τα νερά που άφηναν απ' το Φράγμα.
Από προχθές όλοι οι Αρτινοί γνωρίζουν αυτό που υπέθεταν πως το Φράγμα από έργο ανάπτυξης μπορεί να εξελιχθεί σε έργο καταστροφής.
   Βέβαια σε αυτό φροντίσαμε κι εμείς, είτε απευθείας οι ίδιοι μέσω της «αξιοποίησης» των παρόχθιων εκτάσεων, είτε μέσω των αντιπροσώπων μας που τόσα χρόνια δεν μπόρεσαν να θωρακίσουν την πόλη αλλά και την πεδιάδα με έργα αποτροπής καταστροφών, όπως αυτές που είδαμε και που ακόμα δεν έχουν εκτιμηθεί στη συνολική τους διάσταση.
Οι κάτοικοι της Άρτας είναι οργισμένοι, κυρίως με την λαθεμένη διαχείριση της χρήσης του Φράγματος από τη διοίκηση της ΔΕΗ, αφού όλοι στρέφουν τα βέλη της προς τα εκεί. Εκείνο που λένε είναι πως προκειμένου να μην «χάσει», άφησε –παρά τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα- να ανέλθει η στάθμη και μετά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της διάρκειας αλλά και της έντασης της καταιγίδας.
Παρένθεση: Όπως διαπιστώνουμε και επειδή μεγάλη κουβέντα έγινε για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, σημασία έχει ποιος και κυρίως ΠΩΣ, διαχειρίζεται τα θέματα αυτά. Πάντως η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΗ, δεν έδειξε την ΑΝΑΛΟΓΗ ευαισθησία προς την περιοχή και τους πολίτες που από το ΦΡΑΓΜΑ, δεν έχουν απολαύσει τα οφέλη που άξιζαν. Και θεωρούμε ότι για να έχουν μαζί τον κόσμο, οφείλουν να δείχνουν και τις ανάλογες συμπεριφορές.
  Όμως η στάση της ΔΕΗ στο θέμα του ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ, δεν απαντά και στα υπόλοιπα, που λείπουν από την περιοχή μας, επειδή η ΔΕΗ μέχρι ενός σημείου μπορεί να διαχειριστεί τη ροή των υδάτων. Στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών που παρατηρούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, δεν μπορεί να υπάρχουν οι ευθύνες μονοσήμαντα σε ένα Οργανισμό.
Εάν –για παράδειγμα- οι τοπικές αρχές δεν ενέδιδαν στην καταστροφή του αναχώματος από την περιοχή των Κεραματών μέχρι το Νεοχώρι, δεν θα υπήρχαν οι πλημμύρες στην περιοχή Κεραματών και εκείθεν μέχρι Ανθότοπο ούτε και οι καταστροφές που είδαμε να συμβαίνουν. Νομίζουμε πως αυτό το απλό χωμάτινο Φράγμα θα μπορούσε να αποτρέψει πλημμύρες αυτής της κλίμακος που είδαμε και ίσως μια κυβέρνηση όπως αυτή του Τσίπρα, θα μπορούσε να επαναφέρει το ανάχωμα στη φυσική του θέση, χωρίς να πληρώσει μεγάλα κονδύλια.
  Εάν όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν προχωρήσει τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και η περιβόητη διευθέτηση της κοίτης Αράχθου, ενδεχομένως οι ζημιές θα μπορούσαν να αποφευχθούν.
Εάν δεν χτίζονταν η μισή Άρτα, πάνω στα παραποτάμια, χωρίς προβλέψεις προστασίας και τα ανάλογα έργα, δεν θα γίνονταν π.χ. η Γώγου Μπακόλα, «παραλιακός» δρόμος.
Όλα αυτά αλλά και άλλα, οφείλουν με ταχύτητα να τα προωθήσει η σημερινή κυβέρνηση, επειδή αυτή τη φορά δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, αλλά το μέλλον είναι αόρατον και οι κλιματικές αλλαγές ανατρέπουν δεδομένα.
Ευτυχώς που αυτή τη φορά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς αλλά και ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, κατόρθωσαν να καλύψουν αδυναμίες, να συντονισθούν και να φέρουν σε πέρας, τουλάχιστον το στόχο των μικρότερων υλικών ζημιών, αλλά και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
  Ήταν επίσης θετικό ότι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έδειξε ευαισθησία και απέστειλε επιτόπου τον αρμόδιο Υπουργό, ώστε να προωθηθούν με γρήγορους ρυθμούς η καταγραφή των ζημιών αλλά και ο περαιτέρω συντονισμός του έργου της πρόληψης.
  Καταστροφές στο Κομπότι
Τα σοβαρότερα προβλήματα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, σημειώνονται από το Σάββατο στον δήμο Νικολάου Σκουφά, όπου η περιοχή βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού ο ποταμός Κομποτέικος αλλά και ο χείμαρρος Ανίννου, υπερχείλισαν και παρέσυραν γέφυρες, ενώ τεράστιες εκτάσεις πλημμύρισαν, ενώ ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, καταστήματα και μονάδες.
  Επίσης, πολλοί οικισμοί είναι χωρίς νερό, καθώς τα δίκτυα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Το μεσημέρι, του Σαββάτου συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Νικολάου Σκουφά προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης επισκέφθηκε την περιοχή, για να έχει προσωπική άποψη για τις ζημιές.
«Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή»
«Οι ανθρώπινες ζωές πρέπει να έρχονται πάντα πρώτες»
Η "Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή" με την επικεφαλής της Λίτσα Κιτσαντά και τον Δημοτικό Σύμβουλο Άγγελο Ξυλογιάννη, από νωρίς την Κυριακή, βρέθηκαν στο Δημαρχείο και δήλωσαν τη συμπαράσταση και τη συμβολή τους σε όλες τις ενέργειες που θα κάνει ο Δήμος Άρτας για να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση με τα καιρικά φαινόμενα.
 Σε δήλωσή τους τόνισαν τα εξής: «Ο Νομός Άρτας αλλά και ο Δήμος Άρτας περνούν δύσκολες στιγμές. Με μεγάλη μας θλίψη βλέπουμε εικόνες πλημμυρισμένων περιοχών, νοικοκυριών και γεωργικών εκτάσεων. Μεγάλη η θλίψη μας επίσης και για την καταστροφή του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή είναι, να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές (Αντιπεριφέρεια, Δήμο Άρτας, πολιτική προστασία κλπ.) και να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η φυσική καταστροφή και να αποτρέψουμε τα χειρότερα.
Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έφερε στην επιφάνεια και δύο σοβαρά προβλήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν και εκ νέου να τεθούν στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέπτεται την περιοχή μας.
α). αφ' ενός τα έργα προστασίας και διευθέτησης της κοίτης του Αράχθου, τα οποία έρχονται σε πρώτη μοίρα και δεν μπορούν άλλο να καθυστερήσουν (όπως συνέβαινε χρόνια τώρα).
 β). τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού φράγματος και την αναθεώρηση, η χρησιμότητα του οποίου, πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχετίζεται πρωτίστως και με την αντιπλημμυρική θωράκιση της Άρτας.
Οι ανθρώπινες ζωές πρέπει να έρχονται πάντα πρώτες.
Αυτό άλλωστε το είχαμε έγκαιρα επισημάνει απ' το καλοκαίρι, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφιζε το νόμο για την ιδιωτικοποίηση της μικρής ΔΕΗ.
Παρ' όλα αυτά, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, με ψυχραιμία, ετοιμότητα και αλληλεγγύη, να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι κι αυτή τη δυσκολία».
  Συνδικάτο Εργαζομένων: «Μακροχρόνια έλλειψη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας»
Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργαζομένων στους ΟΤΑ Ν. Άρτας που υπογράφουν ο Πρόεδρος Περικλής Κανελλόπουλος, και η Γεν. Γραμματέας Μαίρη Τσάκαλου, σημειώνονται τα εξής: «Ακόμα μία φορά, ως εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. και κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τις εγκληματικές παραλείψεις και λάθη δεκαετιών, την μακρόχρονη εγκατάλειψη του ορεινού και ημιορεινού όγκου και του κάμπου, τον οικονομικό μαρασμό και την εξαθλίωση των κτηνοτρόφων, των αγροτών, των εργαζομένων βιώνουμε την ίδια κατάσταση με τις πλημμύρες, τις καταστροφές ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, την ανυπαρξία εκείνων των λειτουργικών υποδομών που θα απέτρεπαν την καταστροφή ή θα περιόριζαν την έκταση των ζημιών στο ελάχιστο δυνατό.
Ακόμα μία φορά διαπιστώνουν μερικοί -έκπληκτοι δήθεν– αυτό που όλοι γνωρίζουμε χρόνια τώρα δηλαδή την μακροχρόνια έλλειψη έργων επαρκούς αντιπλημμυρικής προστασίας και τις τεράστιες ευθύνες της ΔΕΗ, που στο όνομα του κέρδους δεν προχώρησε τις προηγούμενες μέρες στη σταδιακή εκτόνωση του φράγματος, με τελικό αποτέλεσμα –όπως όλοι καταγγέλλουν- τη βίαιη και απότομη εκτόνωσή του που προκάλεσε ή επέτεινε τις καταστροφές.
 Ακόμα μία φορά βέβαια οι συνάδελφοι μας με αυταπάρνηση και με ελάχιστα μέσα στην διάθεση τους, με κίνδυνο και αγωνία για το συμπολίτη βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή για να προστατευτούν αποτελεσματικά και άμεσα άνθρωποι, υποδομές και περιουσίες, για να μείνουν ανοικτοί οι δρόμοι, για να καταγραφούν άμεσα και να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό οι βλάβες και οι ζημιές.
Στην προσπάθεια αυτή των συναδέλφων μας και όλων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό των πληγέντων κατοίκων ζητώντας την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των απωλειών τους στο ακέραιο, χωρίς καμία έκπτωση - κυρίως από την πλευρά του ΕΛΓΑ.
Τέλος, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους φορείς που απαιτούν άμεση έναρξη των μελετών για την αποκατάσταση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας και τη συντήρηση επιτέλους με επαρκή χρηματοδότηση και πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων όλων των μνημείων της περιοχής».

*** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =
http://www.youtube.com/stamos01 ,        4048   video.-                         
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01 ,     2331    video.-                
3. - Vlasis Skoulikas =   
http://www.youtube.com/vlasiskal , =       2 332   video.- 
Σύνολον                                                    8711  βίντεο   .-

~ https://plus.google.com/+StamatiosSkoulikas/posts .- = Stamatios Skoulikas - Google+ ,.-
~ http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home  , 3385.-   
 https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258   347
~ https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,

 https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    839. –   
Arfara Kalamatas Messinias | Facebook  ,
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   300 .-  
*** http://www.twitter.com/stamos01/  ,448/479/31  , 19,5  χιλ./260 / 11 .-  
 *** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-    ~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935 361 ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
~*** http://www.newsbeast.gr/   .-

  *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015  :
~  Επικαιρότητα και ενημέρωση  01  Ιανουαρίου  2015: http://snsarfara.blogspot.gr/2015/01/01-2015.html ,.-
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Πέμπτη  01  Ιανουαρίου  2014 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/01/01-2014.html .-
~  Επικαιρότητα  ενημέρωση  Παρασκευή  02 Ιανουαρίου  2015  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/01/02-2015.html .- 
~ Επικαιρότητα  ενημέρωση Σάββατο  03  Ιανουαρίου  2015  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/01/03-2015.html .-
~ Αθλητικό Σαββατο-Κύριακο 03 και 04 Ιανουαρίου 2015   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/01/03-04-2015.html ,
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Κυριακή  04  Ιανουαρίου  2015 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2015/01/04-2015.html .-
~ Επικαιρότητα Ενημέρωση Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2015   : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/01/05-2015.html .-
~Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Τρίτη  6 Ιανουαρίου  2015  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/01/6-2015.html .-
~Επικαιρότητα Ενημέρωση Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2015  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2015/01/07-2015.html .-
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Πολιτικά Ειδησιογραφία  07 και 08/01/2015  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/01/07-08012015.html .-
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή 09  Ιανουαρίου  2015 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2015/01/09-2015.html .-
~Επικαιρότητα  Ενημέρωση Πολιτική  (οι)   Παρασκευή  09/01/2015 : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/01/09012015.html  ,-
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση   Σάββατο  10  Ιανουαρίου  2015   :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/01/10-2015.html .-
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Κυριακή   11  Ιανουαρίου  2015  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/01/11-2015.html .-
~ Αθλητικό Σαββατο-Κύριακο 10 και 11 Ιανουαρίου 2015  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/01/10-11-2015.html .-
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης 12 Ιανουαρίου 2015  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/01/12-2015.html .-
~ Επικαιρότητα Ενημέρωση Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2015/01/12-2015.html .-
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  13  Ιανουαρίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/01/13-2015.html .-
~  Η Εφημερίδα μας Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 {ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΕΙΟΡΙΤΗΣ } :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2015/01/13-2015.html .-  
~  Η Εφημερίδα μας Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2015/01/14-2015.html .-
~ Η  Εφημερίδα  μας  Πέμπτη  15  Ιανουαρίου  2015 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/01/15-2015.html .-
~ Η  Εφημερίδα  μας  , Παρασκευή   16  Ιανουαρίου  2015   : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2015/01/16-2015.html .-
~ Η Εφημερίδα  μας  Σάββατο  17  Ιανουαρίου  2015  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/01/17-2015.html .-
~Η  Εφημερίδα  μας  Κυριακή  18  Ιανουαρίου  2015  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2015/01/18-2015.html .-
~ Αθλητικό Σαββατο-Κύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου 2015  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/01/17-18-2015.html .-
~  Η  Εφημερίδα  μας  Δευτέρα  19  Ιανουαρίου  2015  : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/01/19-2015.html .- 
~ Η  Εφημερίδα  μας  Τρίτη  20  Ιανουαρίου  2015   : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/01/20-2015.html .-
~ Η  Εφημερίδα  μας  Τετάρτη  21  Ιανουαρίου   2015 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/01/21-2015.html .-
~ Η Εφημερίδα μας Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2015/01/22-2015.html .-
~Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών εκλογών 25-01-2015 Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/01/25-01-2015-22-2015.html .-
~Η Εφημερίδα μας Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2015  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/01/21-2015.html .-  
~ Η Εφημερίδα μας Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/01/23-2015.html .-
~ Η Εφημερίδα μας Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/01/24-2015.html .-
~ Αθλητικό Σαββατο-Κύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου 2015  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/01/24-25-2015.html .-
~Η  Εφημερίδα  μας  Κυριακή  εκλογών 25  Ιανουαρίου  2015  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2015/01/25-2015.html .-
~ Αποτελέσματα Βουλευτικών  Εκλογών  25  Ιανουαρίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/01/25-2015.html .-
~ Η Εφημερίδα μας Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2015/01/26-2015.html .-
~ Η  Εφημερίδα  μας  Τρίτη  27  Ιανουαρίου  2015 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2015/01/27-2015.html ,.- 
~ Η  Εφημερίδα μας  28  Ιανουαρίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2015/01/28-2015.html .-
~ Η Εφημερίδα μας Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/01/29-2015.html .-
~ Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων Ποικίλου  ενδιαφέροντος  29 Ιανουαρίου  2015  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/01/29-2015.html  .-
~ Η Εφημερίδα μας 20 Ιανουαρίου 2015  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/01/20-2015.html .-
Η Εφημερίδα μας Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2015/01/30-2015.html .-
Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων Ποικίλου  ενδιαφέροντος  29 Ιανουαρίου  2015  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/01/29-2015.html .-
 ~ Αθλητική Επικαιρότητα Σαββατο-Κύριακο 31/01 και 01/02/2015 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/01/3101-01022015.html .-
Εφημερίδα  μας  Σάββατο  31   Ιανουαρίου  2015
 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/01/31-2015.html  .-
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2015 : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/02/01-2015.html .-

**    ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015  : 
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Κυριακή  01  Φεβρουαρίου  2015  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2015/02/01-2015.html   .-  
 ~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  02  Φεβρουαρίου  2015  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/02/02-2015_2.html   .-
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης   Δευτέρα  02  Φεβρουαρίου  2015 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/02/02-2015.html .-
Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2015   : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/02/03-2015.html .-
~ Το   αγιάζι  της  ενημέρωσης   Τρίτη  03  Φεβρουαρίου  2015  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/02/03-2015.html .-
~
 Κάλιο αργά  παρά  ποτέ !
Σπεύδε βραδέως !
 
Όταν  παίζουν  τα  όργανα !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου