ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

ΓΕΦΥΡΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

ARFARA NEW  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .
Σάββατο  06-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
~


~**  Στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Δ'  Χαιρετισμοί 05-04-2019 :    https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215126986021506/  .- 
~**  ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Δ' Χαιρετισμοί 05-04-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215127163825951/  .-  
                                         


^^^  ~**    Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ ΆΓΙΟΙ ΘΕΌΔΩΡΟΙ Δ' Χαιρετισμοί στην Παναγία μας 05-04-2019   : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215126752815676/ .-
~**  Από Δ' Χαιρετισμούς στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 05-04-2019 :   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215126877018781/ .-                                            
~**  6 Απριλίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Ευτυχίου, του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

~  Τη μνήμη του  τιμά σήμερα, , η Εκκλησία μας.     Ο Άγιος Ευτύχιος γεννήθηκε το έτος 512 μ.Χ. και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α’ του Μεγάλου. Καταγόταν από την πόλη Θεία Κώμη της Φρυγίας και ήταν υιός του Αλεξάνδρου, σχολαρίου υπό τον στρατηγό Βελισσάριο και της Συνεσίας. Διδάχθηκε το ιερό Ευαγγέλιο και βαπτίσθηκε Χριστιανός από τον ιερέα Ησύχιο, ο οποίος ήταν παππούς του και λειτουργούσε στην Εκκλησία της Αυγουστοπόλεως.
Σύμφωνα με το Συναξάρι ο Ησύχιος είχε το οφφίκιο του σκευοφύλακος και λόγω της αγιότητας του βίου του είχε λάβει από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας.  Ο Άγιος χειροτονήθηκε αναγνώστης από τον τότε Επίσκοπο Αμασείας στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Ουρβικίου. Στην συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και εισήλθε σε μονή της Αμασείας, που είχε ιδρυθεί από τους Αρχιερείς Μελέτιο και Σέλευκο, της οποία αργότερα ανεδείχθη και ηγούμενος.  Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν ειρηνικά για την Εκκλησία, λόγω των αιρετικών δοξασιών που δίδασκαν νέοι Ωριγενιστές και κρυπτομονοφυσίτες. Οι έριδες των μοναχών της Παλαιστίνης περί του Ωριγένους αποτελούν την Τρίτη και τελευταία φάση των ωριγενιστικών ερίδων.  Προοίμιο αυτών υπήρξε η κατά το έτος 507 μ.Χ. διάσταση λογίων μοναχών της Μεγάλης Λαύρας προς τον ηγούμενο αυτής, τον Όσιο Σάββα τον Ηγιασμένο, που έφυγαν από την Λαύρα και ίδρυσαν περί το 514 μ.Χ. τη Νέα Λαύρα, η οποία κατέστη κέντρο του ωριγενισμού. Οι αντιωριγενιστές μοναχοί έκαναν έκκληση προς τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό να καταδικάσει τον Ωριγένη. Την αίτηση αυτή υποστήριξε ο Πατριάρχης Μηνάς.  Έτσι, το έτος 543 μ.Χ., συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη Ενδημούσα Σύνοδος, ύστερα από πρόσκληση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μηνά, με σκοπό την ειρήνευση της Εκκλησίας και την καταδίκη των αιρετικών. Διά διατάγματος που εκδόθηκε το έτος 543 μ.Χ. ο Ιουστινιανός εστράφη κατά των αιρετικών. Καταδίκασε τις κακοδοξίες του Ωριγένους, θεώρησε τα συγγράμματα αυτού κακόδοξα και καταδίκασε αυτό το πρόσωπο του Ωριγένους. Διά τρίτου διατάγματος ο Ιουστινιανός, το έτος 544 μ.Χ., καταδίκασε τα «Τρία Κεφάλαια», δηλαδή α) τον Θεόδωρο Μοψουεστίας και τα αιρετικά του συγγράμματα, β) τα κατά του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας και της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου και υπέρ του Νεστορίου συγγράμματα του Θεοδωρήτου Κύρου και γ) την επιστολή του Ίβα Εδέσσης προς τον Πέρση Μάρη.  Όταν το έτος 552 μ.Χ. κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Μηνάς, ο Άγιος Ευτύχιος ήλθε από την Αμάσεια στη Βασιλεύουσα και εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.  Οι ταραχές όμως των αιρετικών συνεχίζονταν και ταλάνιζαν την Εκκλησία. Η Ε’ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 553 μ.Χ. υπό την προεδρία του Αγίου Ευτυχίου, επικύρωσε την απόφαση της Ενδημούσης Συνόδου και προέβη στην καταδίκαση των «Τριών Κεφαλάιων». Ο σκοπός όμως της καταδίκης των «Τριών Κεφαλαίων» δεν επετεύχθη, διότι οι μονοφυσίτες ενέμεναν στην απόσχιση και στις αιρετικές δοξασίες τους. Ένεκα τούτου ο Ιουστινιανός το έτος 564 μ.Χ. εξέδωσε διάταγμα, διά του οποίου επέβαλε τον αφθαρτοδοκητισμό. Η διδασκαλία αυτή είχε διατυπωθεί από τον καταφυγόντα στην Αίγυπτο μονοφυσίτη Επίσκοπο Αλικαρνασσού Ιουλιανό. Συγκεκριμένα ο Ιουλιανός δίδασκε ότι το Σώμα του Χριστού, ήδη από της συλλήψεως και γεννήσεως Αυτού, απηλλάγη της φθοράς και επομένως των φυσικών αναγκών (πείνας, δίψας, καμάτου, ιδρώτος, δακρύων κ.τ.λ)  των λεγομένων «αδιαβλήτων παθών» – και μόνο «κατ’ οικονομίαν» και «κατά χάριν» φαινόταν υποκείμενο σε αυτά. Ο Άγιος Ευτύχιος και οι λοιποί Πατριάρχες της Ανατολής, προς τους οποίου απευθύνθηκε, δεν δέχθηκαν το δυσσεβές διάταγμα. Γι’ αυτό τον λόγο ο Άγιος, το έτος 565 μ.Χ., καθαιρέθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο υπό Συνόδου ερήμην, αφού αρνήθηκε να παρουσιασθεί και εξορίσθηκε αρχικά στην Πρίγκηπο. Στο Συναξάρι του αναφέρεται ότι μετά κατέφυγε σε μοναστήρι της Αμασείας στο οποίο ζούσε ασκητικά και αξιώθηκε από τον Θεό να επιτελεί θαύματα.  Μετά από δώδεκα χρόνια εξορίας, ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Β’, το έτος 577 μ.Χ., αποθανόντος του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Γ’, επανέφερε με τιμή και δόξα τον Άγιο στον πατριαρχικό θρόνο. Κατά την δεύτερη πατριαρχία του ο Άγιος με την προσευχή του έσωσε τον λαό που μαστιζόταν από θανατηφόρα επιδημία. Το ορθόδοξο φρόνημά του και ο αγώνας του για την ακεραιότητα της πίστεως τον οδήγησαν σε αντίθεση με τον αποκρισάριο της Ρώμης Γρηγόριο, τον μετέπειτα Πάπα, λόγω των δοξασιών του περί αναστάσεως σαρκός.  Ο Άγιος Ευτύχιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 582 μ.Χ. Το ιερό λείψανό του εναποτέθηκε στο θυσιαστήριο των Αγίων Αποστόλων, μετά την κρηπίδα της Αγίας Τραπέζης, όπου κατέκειντο και τα ιερά λείψανα Ανδρέου, Τιμοθέου και Λουκά των Αποστόλων.  Σώζονται αποσπάσματα του έργου αυτού «Περί Ευχαριστίας», «Επιστολή προς Πάπαν Βιγίλιον περί των Τριών Κεφαλαίων» και «Συνοδική Επιστολή». Τρία άλλα έργα του χάθηκαν, ήτοι το «Περί αναστάσεως σαρκός», το «Κατά Αφθαρτοδοκητών» και το «Κατά της μονοφυσιτικής διασκευής του Τρισαγίου». Τον Βίο του Αγίου συνέταξε ο μαθητής του Ευστράτιος. Απολυτίκιο: Ήχος γ’. Την ωραιότητα.  Βίον ουράνιον, Πάτερ κτησάμενος, σκεύος επάξιον, ώφθης της χάριτος, λόγω και πράξει βέβαιων, την θείαν σοι χορηγίαν όθεν ιεράτευσας, ισαγγέλως τω Κτίσαντι, ένδοξε Ευτύχιε, Εκκλησίας ωράισμα, ην φύλαττε ταίς σαίς προστασίαις, πάσης ανάγκης ανωτέραν.  
~**    Δεν πίστευα στον Θεό… 
~   Δεν πίστευα στον .  Όταν ήρθε η ώρα για το στρατό, η μητέρα μου, που συχνά πήγαινε στην εκκλησία και προσευχόταν για μένα, μου έδωσε ένα κομμάτι χαρτί με μια προσευχή γραμμένη πάνω της και είπε: «Γιε μου ας είναι πάντα μαζί σου».  Αργότερα έμαθα ότι στο κομμάτι χαρτί υπάρχει ο 90 ψαλμός. Κατόπιν έγινα αλεξιπτωτιστής. Ο στρατός δεν επιτρέπει να έχει επιπλέον τσέπες, και έβαλα την προσευχή στην επένδυση του χιτώνα στον αριστερό ώμο.
Το πρώτο άλμα με αλεξίπτωτο.  Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που, έχοντας φτάσει στην άβυσσο του εναέριου χώρου, έσυρα το δαχτυλίδι – και … το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε.  Τράβηξα το δαχτυλίδι του ανταλλακτικού αλεξίπτωτου – ούτε άνοιξε.  Η γη πλησίαζε γρήγορα.  Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσα βέβαια να βγάλω τη προσευχή της μαμάς μου από το χιτώνα για να την διαβάσω. Έτσι κτύπησα με το χέρι μου ακριβώς τον τόπο όπου ήταν ραμμένη και φώναξα: «Κύριε, σώσε με!»  Σε απάντηση, το αλεξίπτωτο άνοιξε αμέσως.  Στη συνέχεια, έγιναν όλα: αμφισβήτησα την απιστία μου τους φίλους μου, θυμήθηκα την μητέρα μου και τα δάκρυα της μητέρας μου, αλλά πριν ακόμη, πέσω στο έδαφος, ορκίστηκα να εισέλθω στην ιερατική σχολή.  Αργότερα, αφού αποφοίτησα από το σεμινάριο, μπήκα σε ένα μοναστήρι, τώρα είμαι ιερομόναχος.  Συλλογή: «Ρωτήστε και θα σας απαντηθεί..»  Αναφερόμενες ιστορίες για τη θαυματουργή βοήθεια του Θεού.
~**   Όταν επικαλούμαστε το Όνομα του Ιησού

~  Δεν θα ήταν περιττό να τονίσουμε ότι στην προσευχή με το Όνομα του  δεν έχουμε τίποτε το αυτόματο ή μαγικό. Αν δεν αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές Του μάταια θα είναι και η επίκληση του Ονόματός Του…  Η αγάπη προς Αυτόν θα αναπτύσσεται και θα τελειοποιείται κατά το μέτρον της αυξήσεως και της εμβάθυνσής μας στη γνώση της ζωής του αγαπημένου Θεού.
Όταν αγαπούμε κάποιον άνθρωπο τότε προφέρουμε το όνομά του με ευχάριστο αίσθημα και δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε. Το ίδιο και πολύ περισσότερο συμβαίνει με το όνομα του Κυρίου.  Όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο συνεχώς όλο και περισσότερο αποκαλύπτεται μπροστά μας με τα χαρίσματά του αυξάνει και η αξία του για μας και με χαρά παρατηρούμε σε αυτό νέα χαρακτηριστικά. Έτσι συμβαίνει και με το όνομα του Ιησού Χριστού.  Με συναρπαστικό ενδιαφέρον ανακαλύπτουμε στο όνομά Του νέα μυστήρια των οδών του Θεού και γινόμαστε οι ίδιοι φορείς της πραγματικότητας εκείνης που περικλείεται στα Ονόματα. Με τη ζωντανή αυτή γνώση στην πείρα της ζωής μας μετέχουμε στην αιωνιότητα…  Το όνομα Ιησούς δόθηκε με άνωθεν αποκάλυψη.  Προέρχεται από την αιώνια θεία σφαίρα και δεν αποτελεί διόλου επινόηση γήινου νου, παρόλο που εκφράζεται με ανθρώπινη λέξη.  Η αποκάλυψη είναι πράξη ενέργεια της Θεότητας και ως τέτοια ανήκει σε άλλο επίπεδο και υπερβαίνει τις κοσμικές ενέργειες. Στην υπερκόσμια δόξα του το όνομα Ιησούς είναι μετακοσμικό.  Όταν προφέρουμε το όνομα αυτό του Χριστού, όταν Τον καλούμε να έρθει σε κοινωνία με μας τότε αυτός, ο τα πάντα πληρών, μας προσέχει κι εμείς εισερχόμαστε σε ζωντανή επαφή μαζί Του.  Ως προαιώνιος λόγος του Πατρός μένει σε αδιάσπαστη ενότητα με Αυτόν και ο Θεός Πατέρας με τον Λόγο Του έρχεται σε κοινωνία με εμάς. Ο Χριστός είναι ο μονογενής και συναϊδιος Υιός του Πατρός και γι΄αυτό μπορεί να λέγει: «Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι΄ Εμού». (Ιωάν. 4,6).  Το όνομα Ιησούς σημαίνει Θεός Σωτήρας. Ως τέτοιο μπορεί να αποδοθεί στην Αγία Τριάδα. Είναι δυνατή η αναφορά του προς κάθε Υπόσταση ιδαιτέρως.  Στην προσευχή μας όμως το όνομα Ιησούς χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κύριο όνομα του Θεανθρώπου και η προσοχή του νου μας στρέφεται προς Αυτόν….  Προσευχόμενοι με το Όνομα του Ιησού Χριστού στεκόμαστε μπροστά στο απόλυτο πλήρωμα του Ακτίστου αλλά και του κτιστού Είναι.  Για να εισέλθουμε στην περιοχή αυτού του πληρώματος οφείλουμε να τον δεχτούμε μέσα μας τόσο ώστε η ζωή Του να γίνει και δική μας με την επίκληση του Ονόματός Του σύμφωνα με τους λόγους: Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλόν. «Ο δε κολλώμενος τω Κυρίω εν πνεύμα εστίν». (Α΄ Κορινθ. 6,17).  Από το βιβλίο Περί Προσευχής, Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ σελ. 143-146
***  Απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης του παιδιάτρου για το θάνατο του 8χρονου Γιωργάκη 
Παραμένει η καταδίκη του για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως 
 Απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει ο παιδίατρος που καταδικάσθηκε και σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο του 8χρονου Γιώργου το Μάιο του 2011.
Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Μεσσηνία, όταν εκδικαζόταν, από τον τραγικό τρόπο που ένα παιδί έχασε τόσο ξαφνικά τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.
Σε δεύτερο βαθμό, τον Ιούνιο του 2018, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Καλαμάτας είχαν καθίσει ως κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως ο τότε επιμελητής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας και η τότε ειδικευόμενη παιδίατρος που χειρίστηκε το περιστατικό του παιδιού στα Επείγοντα.
Ο παιδίατρος κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό ένοχος με τα ελαφρυντικά του πρότερου εντίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και καταδικάσθηκε σε 18 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Η ειδικευόμενη παιδίατρος στο δεύτερο βαθμό αθωώθηκε.
 Απόρριψη αίτησης
Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας ο παιδίατρος κατέθεσε αίτηση αναίρεσής της στον Άρειο Πάγο. Αυτή συζητήθηκε το Φεβρουάριο και αυτές τις μέρες εκδόθηκε η απόφασή, με την οποία ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση.
Η τραγική ιστορία του 8χρονου Γιωργάκη και της οικογένειάς του ξεκίνησε το Μάιο του 2011. Ήταν Παρασκευή όταν η μητέρα με τον 8χρονο πήγαν στην ιδιώτη παιδίατρο που τον παρακολουθούσε για τακτική επίσκεψη, ώστε να κάνει εμβόλιο ηπατίτιδας. Η μητέρα είχε παρατηρήσει ότι το παιδί έχει χάσει ένα κιλό και η γιατρός συνταγογράφησε αιματολογικές εξετάσεις, τις οποίες η μητέρα προγραμμάτιζε να κάνει τη Δευτέρα, χωρίς όμως να διαγνωσθεί ή να παρατηρηθεί κάτι ύποπτο από την κλινική του εξέταση.
Την επόμενη ημέρα το παιδί ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του, ενώ την Κυριακή πήγε βόλτα με τον παππού του. Επέστρεψαν, όμως, γρήγορα και ο 8χρονος παραπονέθηκε για πόνο στην κοιλιά. Συνέχισε δε να δείχνει αδιάθετος και όπως είχε πει η μητέρα, τηλεφώνησε στην ιδιώτη γιατρό, η οποία της ανέφερε ότι υπάρχει ίωση γαστρεντερίτιδας και συνέστησε ηλεκτρολυτικό διάλυμα και ειδική διατροφή.  Το απόγευμα το παιδί έκανε εξαγωγή, ενώ τη Δευτέρα δεν το έστειλε σχολείο.
 Παιδικός διαβήτης
Τρίτη ξημερώματα οι γονείς βρήκαν το παιδί όρθιο και με δυσκολία αναπνοής. Το μετέφεραν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με το παιδί να έχει πλήρη διαύγεια και να περπατάει κανονικά. Εκεί, τον εξέτασε η ειδικευόμενη παιδίατρος, του πήραν αίμα για εξετάσεις και του έβαλαν ορό γλυκόζης.
Ύστερα, όμως, από κάποια ώρα η μητέρα αντιλήφθηκε έντονη κινητικότητα, έγινε αντικατάσταση του ορού γλυκόζης με άλλον και οι γονείς ενημερώθηκαν ότι θα γίνει εισαγωγή του παιδιού στην Παιδιατρική.
Στην Παιδιατρική, ο επιμελητής που καταδικάσθηκε ενημέρωσε τους γονείς ότι το παιδί έχει παιδικό διαβήτη και θα διακομισθεί στο «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.
Με ασθενοφόρο ξεκίνησε η διακομιδή του παιδιού με τη μητέρα και μια ειδικευόμενη παιδίατρο. Δέκα λεπτά, όμως, αφότου είχαν ξεκινήσει το παιδί άρχισε να μελανιάζει και να μην ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Με εντολή από το Νοσοκομείο Καλαμάτας επέστρεψαν. Το παιδί μπήκε στην Ανάνηψη γιατί είχε υποστεί ανακοπή, οι γιατροί το επανέφεραν και διασωληνωμένο αναχώρησε πάλι με ασθενοφόρο για Αθήνα. Όμως, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας το παιδί κατέληξε από εγκεφαλικό οίδημα λόγω διαβητικής κετοξέωσης.
 Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Ξεκινά η ανακατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου, που θα είναι έτοιμο τη νέα σχολική χρονιά! 
Τσώνης: «Το Πεταλίδι αναβαθμίζεται με δύο 
νέους σύγχρονους χώρους παιδείας και πολιτισμού»
 Τη μεγάλη του ικανοποίηση, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας του γίνονται πολλά και ορατά έργα, εξέφρασε κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης, με αφορμή την υπογραφή σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία, για την ανακατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου.
Ο δήμαρχος επισήμανε ότι το Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου πέρασε από αρκετές «περιπέτειες» και από μεγάλη, χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, όπου υπήρχαν ακόμα και ποινικές ευθύνες, ωστόσο πλέον υλοποιείται η ανακατασκευή του. Πρόσθεσε, δε, ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνει ομαλά η μετεγκατάσταση των μαθητών για το υπόλοιπο της χρονιάς, οπότε το σχολείο θα στεγαστεί στις παλιές αποθήκες του Πεταλιδίου που οι άνθρωποι του Δήμου μετέτρεψαν σε ένα σύγχρονο χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του Δημοτικού Σχολείου ο συγκεκριμένος χώρος θα παραχωρηθεί σε συλλόγους του Πεταλιδίου για να τον αξιοποιήσουν ως έναν πολυχώρο πολιτισμού.
Αναφορικά με τις επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο, ο κ. Τσώνης υπογράμμισε ότι στην ουσία θα παραχωρηθεί ένα «καινούργιο» σχολείο, το οποίο θα είναι έτοιμο με τη νέα σχολική χρονιά.
Επί της ουσίας, τόνισε ότι στο Πεταλίδι θα παραχωρηθούν δύο νέοι υπερσύγχρονοι χώροι Πολιτισμού και Παιδείας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Σκριβάνο και τον κ. Γρουσουζάκο, των οποίων η εταιρεία ανέλαβε το έργο, ευελπιστώντας και σε ανάλογη συνεργασία στο προσεχές μέλλον.
Κλείνοντας ο κ. Τσώνης δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπο του υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση, ο οποίος είχε επισκεφτεί το Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου πριν από περίπου ένα χρόνο και με δικές του πρωτοβουλίες χρηματοδοτήθηκε το έργο από το υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης. Επισήμανε, δε, ο δήμαρχος ότι είναι ευγνώμων προς τον υπουργό, όχι μόνο γι’ αυτό το έργο, αλλά για όσα έχει κάνει για το Δήμο Μεσσήνης.
Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, Γεωργία Παναγοπούλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της που ξεκινά το έργο της άρσης επικινδυνότητας και ανακατασκευής του Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου, τονίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα των 5 μηνών είναι εφικτό να τηρηθεί, έτσι ώστε οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά να εισέλθουν σε ένα σύγχρονο για την εποχή σχολείο.
Πρόσθεσε, δε, ότι το πρόβλημα με το σχολείο του Πεταλιδίου έρχεται από τον Καποδιστριακό Δήμο ακόμα και είναι απόλυτα εύλογη η ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής που επί ημερών της επιλύεται, σε πείσμα όσων επιδιώκουν τη στασιμότητα στο Δήμο Μεσσήνης και αρνούνται να παραδεχθούν όσα συντελούνται από την νυν Δημοτική Αρχή.
Τη συνέντευξη Τύπου έκλεισε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Π. Σκριβάνος – Π. Γρουσουζάκος Ο.Ε., κ. Σκριβάνος, ο οποίος σημείωσε ότι πρόκειται να γίνει ριζική αλλαγή στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 520 χιλ. ευρώ και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στις διακοπές του Πάσχα, ενώ το έργο αναμένεται να έχει υλοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε οι μαθητές του Δημοτικού να εισέλθουν στο «ανακαινισμένο» και ασφαλές Δημοτικό Σχολείο με τη νέα σχολική χρονιά.   Του Κώστα Γαζούλη

***   Σχολικός τουρισμός από την Ιταλία στην Τριφυλία έπειτα από μεθοδικές προσπάθειες 
Για ακόμα μία χρονιά απτά αποτελέσματα φέρνει η προσπάθεια που καταβάλλουν μεθοδικά ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων στην Τριφυλία προσελκύοντας το ενδιαφέρον σχολείων για τις εκδρομές τους και, μάλιστα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Ιταλία! Παρά το γεγονός ότι η Καλαμάτα αποτελεί το επίκεντρο του σχολικού τουρισμού, όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά ίσως και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια, η Τριφυλία και δη η Κυπαρισσία κερδίζουν την εμπιστοσύνη για σχολικές εκδρομές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Apollo Resort Art Hotel στην Κυπαρισσία, η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του οποίου από τα προηγούμενα χρόνια προβάλλει και προωθεί το τουριστικό προϊόν της Τριφυλίας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ανάπτυξη του σχολικού τουρισμού. Ήδη, από το 2012, ξεκίνησαν να επισκέπτονται την Τριφυλία διαμένοντας στο Apollo Resort Art Hotel, για τις πολυήμερες εκδρομές τους, σχολεία από την Αθήνα, τη Ρόδο και άλλες περιοχές.
Το ίδιο συμβαίνει και φέτος και, μάλιστα, με σχολικό τουρισμό από την Ιταλία!
Η “ιδιαιτερότητα” της φετινής χρονιάς, όπως μας είπε η ιδιοκτήτρια του Apollo Resort Art Hotel, είναι ότι αρκετά σχολεία από την Ιταλία επέλεξαν την περιοχή για ολιγοήμερη διαμονή, κάτι που είναι ελπιδοφόρο και για τα επόμενα χρόνια, με δεδομένο ότι κάθε φορά μαθητές και καθηγητές αναχωρούν με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Ωστόσο, στην Τριφυλία πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη σε επίπεδο υποδομών ώστε να μετατραπεί σε προορισμό που θα επιλέγουν τα σχολεία για τις εκδρομές τους. «Είμαι ικανοποιημένη από τη συχνότητα της ζήτησης από διάφορα σχολεία, αλλά δυστυχώς η περιοχή μας δεν έχει πολλές τετράστερες μονάδες, ώστε να καλύψουν το μεγάλο ενδιαφέρον που εμφανίζεται ευρύτερα για τη Μεσσηνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τριφυλία, τις περισσότερες φορές, προτιμάται γιατί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην περιοχή της Καλαμάτας. Ελάχιστες είναι οι φορές που σε σχολικές προκηρύξεις δεν αναφέρεται ρητά ως επιθυμητός τόπος διαμονής η Καλαμάτα, κι αυτό, γιατί η μεσσηνιακή πρωτεύουσα καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες των μαθητών για διασκέδαση, έχει πολύ όμορφο παραλιακό μέτωπο, που είναι κάτι που δίνει την εντύπωση ανεπτυγμένης πόλης, ενώ στην Τριφυλία η κατάσταση είναι μάλλον ακόμα παρακμιακή. Οι εκδρομές ξεκίνησαν από τα τέλη Μαρτίου και θα συνεχιστούν έως πριν από το Πάσχα», επισήμανε η κα Χριστοδούλου.   Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Τσώνης: «Η Μεσσήνη θωρακίζεται από τις Πλημμύρες τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια» 
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η ένταξη αντιπλημμυρικών στο «Φιλόδημο» ύψους 2,5 εκ. ευρώ, για όλο το Δήμο Μεσσήνης 
 Επίβλεψη στα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στη Μεσσήνη πραγματοποίησε χθες το πρωί ο δήμαρχος Γιώργος Τσώνης, συνοδευόμενος από την αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Γεωργία Παναγοπούλου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Τσώνης επισκέφθηκε την οδό Κοδριγκτώνος, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη το έργο. Επανέλαβε, δε, ότι το συγκεκριμένο είναι ένα από τα σπουδαιότερα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, το οποίο και «θωρακίζει» τη Μεσσήνη από τις πλημμύρες. Παράλληλα, επιλύει προβλήματα με αποχετεύσεις, οσμές και γενικότερα σε όλο το δίκτυο ομβρίων και υδάτων.
Ο κ. Τσώνης ζήτησε για ακόμα μια φορά την κατανόηση των δημοτών, για την ταλαιπωρία που υφίστανται από τους σκαμμένους δρόμους, ωστόσο, όπως είπε, είναι για το καλό της πόλης. Κλείνοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του που το έργο προχωρά ακόμα πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει.
Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος κα Παναγοπούλου σημείωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα ενταχθούν στο «Φιλόδημο» αντιπλημμυρικά έργα ύψους 2,5 εκ. ευρώ, που θα αφορούν σε όλο το Δήμο Μεσσήνης. Έτσι ουσιαστικά ολόκληρος ο «καλλικράτειος» Δήμος Μεσσήνης θα έχει «θωρακιστεί» από πλημμυρικά φαινόμενα για πολλά χρόνια!  του Κώστα Γαζούλη 

***  Μαζική προσέλευση των ηλικιωμένων οδηγών στη Διεύθυνση Μεταφορών 
Ουρές έχουν αρχίσει να σχηματίζουν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας οι υποψήφιοι οδηγοί άνω των 74 ετών, που βρίσκονται σε αναμονή εδώ και μήνες, προκειμένου να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους.
Οι πρακτικές εξετάσεις ξεκίνησαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και σε αναμονή βρίσκονται περίπου 900 άτομα. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά όχι με το σύνολο των εξεταστών, καθώς αρκετοί  αντιδρούν στο νέο τρόπο εξέτασης.
Το μεγαλύτερο ζήτημα στο οποίο αντιδρούν πολλοί εξεταστές, αφορά στο όχημα με το οποίο εξετάζονται τα άτομα άνω των 74 ετών. Η εξέταση διεξάγεται στο δικό τους όχημα, και όχι σε εκπαιδευτικό που διαθέτει τα υποβοηθητικά πετάλια στη θέση του συνοδηγού, και στους δρόμους της πόλης.
Οι εξεταστές, λοιπόν, και χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται μαζί με τον υποψήφιο ηλικιωμένο σε συμβατικό αυτοκίνητο.
Πολλοί εξεταστές έχουν δηλώσει ότι φοβούνται, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ασφάλειά τους σε ενδεχόμενο ατύχημα.
Τέλος, εξακολουθούν να μην πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για νέους οδηγούς, καθώς δεν υπάρχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα τους καλύπτει σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος.  Β.Β. 

***   Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Στ. Φενέκος και Θ. Φιλάνδρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας 
Υποψήφιος με το «Ποτάμι» ο Μεσσήνιος πρόεδρος της «Κοινωνίας Αξιών» 
 Την πρώτη τους προεκλογική εκστρατεία στην Καλαμάτα ολοκλήρωσαν χθες στελέχη της «Κοινωνίας Αξιών» που εκτίθενται στο ψηφοδέλτιο του «Ποταμιού», εν όψει των ευρωεκλογών του Μαΐου.
Η περιοδεία ήταν διήμερη και περιλάμβανε κι άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ μετείχαν ο πρόεδρος του κόμματος Στέλιος Φενέκος και η Θεοδώρα Φιλάνδρα, οι δύο από τους τρεις συνολικά υποψήφιους ευρωβουλευτές με το ψηφοδέλτιο του «Ποταμιού», καθώς και η υπεύθυνη του πολιτικού γραφείου της «Κοινωνίας Αξιών», Νικολέττα Διαμαντάκου.
Νωρίς το μεσημέρι επισκέφθηκαν το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όπου είχαν συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.
Μάλιστα, ο κ. Φενέκος, υποναύαρχος ε.α.,  κατάγεται από τη Μεσσηνία και συγκεκριμένα από το Κοπανάκι, ενώ και η κα Διαμαντάκου έλκει την καταγωγή της από το Πεταλίδι.
 Ίση πρόσβαση για όλους
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Περικλής Ξηρογιάννης, καλωσορίζοντας τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, ευχήθηκε καλή επιτυχία και τους ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός κόσμος στην άσκηση των καθηκόντων του.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δικαστήρια της Καλαμάτας και το κτήριο του Δικαστικού Μεγάρου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη έρευνα δικαστικών λειτουργών, που μεταξύ άλλων προτείνουν την κατάργηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου από την Καλαμάτα και τη μεταφορά του στην Τρίπολη, όπου, όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχουν υποδομές, ενώ οι πολίτες θα ταλαιπωρούνται με τη μετακίνηση.
Αναρωτήθηκε τι θέλει, τελικά, να κάνει αυτό το κράτος στο χώρο της δικαιοσύνης και πώς φροντίζει να εξυπηρετεί το πολίτη.
Αναφερόμενος σε γενικότερα ζητήματα του χώρου, είπε πως πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες, είτε έχουν οικονομική άνεση για πληρώνουν υπέρογκα παράβολα είτε όχι.
 Με το «Ποτάμι»
Από την πλευρά του, ο κ. Φενέκος σημείωσε ότι γνωρίζει τα ζητήματα του χώρου, μιας και έχει σύζυγο και κόρη νομικούς, και είπε πως ως «Κοινωνία Αξιών» διαμορφώνουν τις προτάσεις τους για το σχέδιο νόμου που αφορά στις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.
Αναφέρθηκε στη χρησιμότητα ύπαρξης και των μικρών πολιτικών φορέων, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές έχουν γίνει δεκτοί και έχουν καταθέσει τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους στα αρμόδια υπουργεία και τον πρόεδρο της Βουλής
Για τη συνεργασία με το «Ποτάμι», εξ αρχής ο κ. Φενέκος είπε ότι η «Κοινωνία Αξιών» δε συμφωνεί με τον τρόπο που ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης χειρίστηκε τη συμφωνία των Πρεσπών, όμως στο θέμα της Ευρώπης συμφωνούν σε πολλά πράγματα.  Της Βίκυς Βετουλάκη

***   Επίσκεψη της Μαρίας Οικονομάκου στην κοινότητα της Μικρής Μαντίνειας 
     
Έπειτα από την πρόσκληση του ανεξάρτητου συνδυασμού «Νέοι Ορίζοντες» την περασμένη Τετάρτη έγινε επίσκεψη από το συνδυασμό «Καλαμάτα Ξεκινάμε» στην κοινότητα της Μικρής Μαντίνειας, με στόχο να ενημερωθούν αναλυτικά για τα ζητήματα που αφορούν στη συγκεκριμένη περιοχή. 
Στελέχη και των δύο συνδυασμών, μαζί με την επικεφαλής του «Καλαμάτα Ξεκινάμε», Μαρία Οικονομάκου, αντάλλαξαν θέσεις και προτάσεις για τα καίρια θέματα που έχουν τεθεί, όπως ο φωτισμός, η συντήρηση των δρόμων, τα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των κατοίκων, η αναπροσαρμογή της κατανομής των οικονομικών πόρων, αλλά και τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. 
Σε δηλώσεις της, η κα Μαρία Οικονομάκου τόνισε τη σημαντικότητα του παραλιακού μετώπου της Μ. Μαντίνειας, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο τουριστικά προάστια της πόλης. Εκτός αυτού, επιβάλλεται να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καθολική εξυγίανση της πόλης, και όχι μόνο αυτή του κέντρου. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι ισότιμοι πολίτες του Δήμου να γίνουν πολίτες δύο ταχυτήτων» τόνισε χαρακτηριστικά. «Η αγωνία των κατοίκων αλλά και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν μπορεί παρά να αποτελέσει το δικό μας κίνητρο, έτσι ώστε να συμβάλουμε με ακόμα περισσότερη θέληση και δύναμη στο αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε». 

***  Προσφορά του ΜΕΘ για τα "Πολυδούρεια": Ο Πολιτισμός Ενώνει! 
Αφήνοντας πίσω ό,τι έγινε και λόγω της τεράστιας εκτίμησης για το έργο και την προσφορά του Συλλόγου Φιλολόγων (ο οποίος δε φέρει ευθύνη άλλωστε), καθώς και για την πρόεδρό του κα Τσαγκαράκη, το ΜΕΘ προχωρά σε μια προσφορά για τις κυρίες και τους κυρίους που θα παραβρεθούν στα «Πολυδούρεια».
Προσφέρουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, μετά την παρακολούθηση των «Πολυδουρείων» να παραμείνουν και να δουν και την παράστασή μας «Ωραία μου κυρία» με το μισό εισιτήριο (5 ευρώ αντί του κανονικού 10).
Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για σήμερα Σάββατο 6/4 και σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των «Πολυδουρείων» και αφορά συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και μέχρι την πλήρωσή τους.
Δύο σπουδαίες εκδηλώσεις στον ίδιο χώρο που δεν πρέπει να χάσετε, διότι ο πολιτισμός, πράγματι, ενώνει!

***   Ο καιρός  σήμερα  Σάββατο στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Σάββατο 6/4/2019 προβλέπεται άστατος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια διαστήματα με ανοίγματα του καιρού.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή ασθενούς έως μέτριας έντασης, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται μπόρες κυρίως σύντομης διάρκειας (όμβροι) ή καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, με υψηλές ραγδαιότητες. Επίσης υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης κατά τόπους. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες, κυρίως σύντομης διάρκειας (όμβροι)ή καταιγίδες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στην ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 60-95%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Α-ΝΑ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμων ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ.
Θα υπάρξει ενισχυμένος κυματισμός στα ανοιχτά του Κόλπου και στα παράλια που θα δέχονται τον ΝΑ άνεμο.
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μέτριες ποσότητες, με αποτέλεσμα να πέσει και λασποβροχή.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

***   Το καθάρισαν 
Καθαρίστηκε χθες το κτήριο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας από τις αφίσες που το είχε γεμίσει το ΠΑΜΕ για  το συνέδριο της ΓΣΕΕ.
Πάντως, το συνέδριο ακόμα δεν το έχει κάνει η ΓΣΕΕ, μετά και τα τελευταία περιστατικά στη Ρόδο, οπότε έπειτα από μια περιοδεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, πού ξέρεις, μπορεί να ξαναγυρίσουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν…  Β.Β.

***   Ο «Ηνίοχος» αναστατώνει τη Μεσσήνη 
Όσο υποψιασμένος και να είσαι, δε γίνεται να μην αναστατώνεσαι ακούγοντας απανωτούς ήχους σαν εκρήξεις. Έτσι συνέβη και χθες το πρωί, όταν ήταν σε εξέλιξη η επιθεώρηση του δημάρχου Μεσσήνης στα αντιπλημμυρικά έργα. Εκείνη την ώρα ακούστηκαν ταυτόχρονα περισσότερες από 4-5 «εκρήξεις». Αμέσως μετά φάνηκαν στον ουρανό τα ίχνη που άφησαν πίσω τους μαχητικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον «Ηνίοχο» και τα οποία ευθύνονταν για τις «εκρήξεις», καθώς έσπασαν το φράγμα του ήχου.  Κ. Γαζ. 

***   Από την Καλλιρρόη ξεκίνησε την κατασκευή των εργοταξίων η ΤΕΡΝΑ 
Στην έναρξη εγκατάστασης των εργοταξίων και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησε η ΤΕΡΝΑ για την υλοποίηση του ΣΔΙΤ και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.
Μάλιστα, σχετική αναφορά έκανε και στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο περιφερειάρχης, Πέτρος Τατούλης, ο οποίος είπε ότι εδώ και δύο ημέρες το έργο έχει ξεκινήσει.
 Κι άλλοι ΣΜΑ
Η ΤΕΡΝΑ ξεκίνησε τις εργασίες εγκατάστασης εργοταξίου
τις προηγούμενες ημέρες από την Καλλιρρόη Μεσσηνίας και μέχρι χθες είχαν αρχίσει και στους άλλους νομούς. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (με ΧΥΤΥ) στις τοποθεσίες Παλιοχούνη Αρκαδίας (Δήμος Τρίπολης), Σκάλα Λακωνίας (Δήμος Ευρώτα) και Καλλιρρόη Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας), καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Νέα Κίο (Αργολίδα) και Σπαθοβούνι (Κορινθία).
Ωστόσο, οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης αναμένεται να αυξηθούν μελλοντικά, προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων.
 Μεταφορά απορριμμάτων
Όπως μας διευκρίνισε ερωτώμενη η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα αυξηθούν ίσως κατά πέντε ή και περισσότερους. Στόχος είναι να μειωθούν τα έξοδα μεταφοράς και αυτό έχει γίνει αποδεκτό απ’ όλα τα μέρη, ενώ έχει συμπεριληφθεί και στη σχετική σύμβαση. Τα νέα σημεία δημιουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης θα προταθούν από το ΦΟΔΣΑ.
Επίσης, έχει συμφωνηθεί ότι το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων που θα επιβαρύνεται ο κάθε Δήμος θα είναι από την περιοχή του στον κοντινότερο σε αυτόν Σταθμό Μεταφόρτωσης, ενώ το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων από το Σταθμό Μεταφόρτωσης προς το εργοστάσιο επεξεργασίας, όποια κι αν είναι η απόσταση, θα το επιβαρύνεται η ΤΕΡΝΑ.
Τέλος, η προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας από την εταιρεία, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα ξεκινήσει 10 μήνες μετά τη σύνταξη του επίσημου πρωτοκόλλου εγκατάστασης των εργοταξίων. Ωστόσο, η Περιφέρεια έχει ζητήσει από την ΤΕΡΝΑ να μειωθεί αυτός ο χρόνος, ει δυνατόν και στους 7 μήνες από τώρα.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Αίτημα από το Δήμο Καλαμάτας παράτασης των συμβάσεων Κοινωφελούς Εργασίας 
Με έγγραφό του, που απευθύνεται στο υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΔ, ο δήμαρχος Καλαμάτας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, ζητεί την παράταση συμβάσεων εργαζομένων, που απασχολούνται μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
Στο έγγραφο επισημαίνεται πως «κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Δήμοι έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό τους - καθώς ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με την απουσία προκηρύξεων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού κατά το ήμισυ» και ζητείται να επεκταθεί για ίσο χρονικό διάστημα η διάρκεια των 8μηνων συμβάσεων, όσον αφορά στους ωφελουμένους που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση 8/2018 του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Σημειώνονται ακόμη τα εξής: «Πρέπει να ληφθεί επίσης υπ’ όψιν η κοινωνική διάσταση του αιτήματός μας, δεδομένου ότι πολλοί εκ των συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας είναι είτε νεαρά άτομα, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια ικανή προϋπηρεσία ως εφόδιο στην «πενιχρή» αγορά εργασίας, είτε άτομα που βρίσκονται στην εργασιακή πενταετία προ συντάξεως, ηλικίας δηλαδή λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση και χωρίς ικανό αριθμό ενσήμων. Για το σύνολο των περιπτώσεων η 8μηνη διάρκεια των προγραμμάτων είναι άκρως ελλιπής προσφέρει ελάχιστα στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων, ενώ δεν καλύπτει και τις ανάγκες του Δήμου για ποιοτικότερη παρεχόμενη υπηρεσία».

***   Πλήρης δικαίωση για διάσωση της κληρονομιάς στη Βέργα 
Με την – σχεδόν ταυτόχρονη – έκδοση των αποφάσεων των δύο διοικητικών δικαστηρίων: Α 139/2018 του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, στις 27-11-2018 και Α 2470/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 21-11-2018, ολοκληρώνεται η 6χρονη δικαστική οδύσσεια των κατοίκων και των «Φίλων της Βέργας», οι οποίοι αντιμετώπισαν συνολικά 5 ποινικά δικαστήρια και 2 διοικητικά, στην προσπάθειά τους για:
•διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη Βέργα (Καλντερίμια – Πετράλωνα) από συστηματικές φθορές και καταπατήσεις, που έγιναν από τους 2 μηνυτές / αντιδίκους τους
•προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου στη Βέργα και το Όρος Καλάθι, από εκτεταμένες αυθαίρετες παρεμβάσεις (εκσκαφές – μπάζωμα) από τους μηνυτές/αντιδίκους
•διασφάλιση της κοινοχρησίας και της δημόσιας κυριότητας των παλαιών παραδοσιακών λιθόστρωτων – λιθόκτιστων κατασκευών (καλντερίμια – ξερολιθιές), από ιδιοτελείς διεκδικήσεις
•αποκατάσταση της νομιμότητας, ως προς τις ανωτέρω αυθαίρετες παρεμβάσεις (φθορές μνημείων, μπάζωμα δημόσιων – κοινόχρηστων δρόμων).
Σε όλα αυτά τα δικαστήρια δικαιώθηκαν πλήρως οι κατηγορούμενοι / παρεμβαίνοντες κάτοικοι και οι “Φίλοι της Βέργας”, αφού απαλλάχθηκαν ομόφωνα στα ποινικά δικαστήρια και κέρδισαν την υπόθεση στα διοικητικά.
Αναλυτικότερα: έγιναν πλήρως αποδεκτά τα στοιχεία τεκμηρίωσης, οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα των κατοίκων (φωτοερμηνείες, ιστορική – φωτογραφική τεκμηρίωση κ.λπ.), ενώ όλοι οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες των αντιδίκων τους απεδείχθησαν αβάσιμοι και ανακριβείς.
Η θέση των κατηγορουμένων / παρεμβαινόντων ενισχύθηκε από συναφείς αποφάσεις της Διοίκησης, όπως: οι δύο χαρακτηρισμοί των επίδικων παραδοσιακών τεχνικών έργων ως Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς προγενέστερων των τελευταίων 100 ετών τουλάχιστον, από το υπουργείο Πολιτισμού, η απόρριψη της Αίτησης Θεραπείας των κατηγόρων από τον υπουργό Πολιτισμού (ταυτόσημης με την απορριφθείσα από το ΣτΕ Αίτηση Ακυρώσεως των ιδίων), το Πόρισμα 985/2014 της ΥΔΟΜ Καλαμάτας και η σχετική διακοπή οικοδομικών εργασιών των κατηγόρων επ' αόριστον, σχετική Απόφαση +Πρόστιμο από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Διαμεσολαβήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη κ.λπ.
Επιπλέον, το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης έκρινε ως μη τεκμηριωμένη και αβάσιμη τη σχετική απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Μεσσηνίας, η οποία ανέτρεπε την ανωτέρω απόφαση διακοπής εργασιών της ΥΔΟΜ, αποδεχόμενο την αίτηση των κατοίκων για Ακύρωση της απόφασης ΣΥΠΟΘΑ, πράγμα που ισοδυναμεί με οριστική ανάκληση της εν λόγω οικοδομικής άδειας
Επισημαίνεται ότι αυτές οι δύο αποφάσεις αποτελούν πλέον πολύτιμη νομολογία για ομοειδείς υποθέσεις.  Α.Π.

***  Το ΣτΕ εντάσσει τα αυθαίρετα στους δασικούς χάρτες – Άμεση η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας 
 Ν/σ προωθεί τη νομιμοποίησή τους σε αιγιαλό - παραλίες
 Νομοσχέδιο για τη γενικευμένη νομιμοποίηση δημόσιων αλλά και ιδιωτικών αυθαιρεσιών στον αιγιαλό και στην παραλία προωθείται στη Βουλή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της «Καθημερινής».
Άμεση ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωση που εξέδωσε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κόμματος, βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας.
Στο μεταξύ, χθες το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε οριστικά αντισυνταγματική διάταξη νόμου με την οποία εξαιρούνται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών οι περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί «οικιστικές πυκνώσεις» (αυθαίρετα).
 Αυθαίρετα στο κύμα
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής» για τα αυθαίρετα στις ακτές, πρόκειται για διατάξεις πολύ ευνοϊκές για όσους έχουν παρανομήσει, σε σύγκριση μάλιστα με τις αντίστοιχες που είχαν παρουσιασθεί το 2014 και είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν.
Για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σε αιγιαλό και παραλία αλλά και σε παρόχθια ζώνη ποταμού ή λίμνης, αρκεί μια απλή απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Με το νομοσχέδιο που προωθείται η εκτίμηση είναι ότι όλες οι παρανομίες θα παγιωθούν και μετά τη νομιμοποίησή τους δε θα υπάρχει δρόμος επιστροφής.
Μάλιστα, σύμφωνα με την «Καθημερινή», παρότι γίνεται διαχωρισμός προ και μετά τον Ιούλιο του 2011 η ημερομηνία που θέτουν οι τρεις νόμοι για τα αυθαίρετα αφήνει «παράθυρο» για νομιμοποίηση από το 2011 και μετά!
Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Οι διατάξεις είναι σαφώς προσανατολισμένες στην “εξαφάνιση” αυθαιρεσιών από μεγάλες τουριστικές μονάδες και εταιρείες στο χώρο της ενέργειας, μια επιλογή σαφώς διαφοροποιημένη από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες περί άμεσης κατεδάφισης όλων των αυθαιρέτων στους αιγιαλούς».
 Αντίδραση Ν.Δ.
Από την πλευρά της Ν.Δ. ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του: «Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνιστά στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τη στάση που διατηρούσε ως αντιπολίτευση, όταν είχαν αντιταχθεί σφόδρα σε μια εύλογη ρύθμιση που είχε φέρει το 2014 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, τώρα είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ο δρόμος και για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί μετά τον Ιούλιο του 2011.
Η υποκρισία της κυβέρνησης δεν έχει όρια: Ενώ μετά την τραγωδία στο Μάτι, σε μια προσπάθεια να μεταθέσουν τις δικές τους ευθύνες, παρίσταναν τους άτεγκτους με όσους έχουν χτίσει αυθαίρετα, έφτασαν στο σημείο σήμερα να δρομολογούν μαζικές νομιμοποιήσεις. Τόσο ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών».
 Ακύρωση από το ΣτΕ
Εν τω μεταξύ, χθες οι δικαστές του ΣτΕ έκριναν ότι η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016, με την οποία εξαιρούνται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών οι επίμαχες περιοχές, είναι αντίθετη στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.
Στην απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας περιλαμβάνεται η σκέψη ότι το πρόβλημα των οικιστικών πυκνώσεων δεν μπορεί να λυθεί με την επιβράβευση της αυθαίρετης δόμησης εντός δασών, αντιθέτως δε προϋποθέτει την έγκυρη καταγραφή των δασών και των δασικών εκτάσεων στον αναρτώμενο δασικό χάρτη και κατ’ επέκταση στο δασολόγιο, την οποία, όμως, ματαιώνουν επ’ αόριστον οι επίμαχες διατάξεις.

***  Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Ανατολική Αττική. Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κρήτη. Που έβρεξε πιο πολύ και σε ποιες περιοχές οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 7 μποφόρ...  


Η κακοκαιρία ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής από τα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας και των Παξών) και τη δυτική Πελοπόννησο. Το βράδυ έπληξε την υπόλοιπη Πελοπόννησο και την Κρήτη, την Αττική, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Έντονα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας στη Κρήτη με την ανατολική Κρήτη να έχει πληγεί περισσότερο μέχρι στιγμής. Στον δήμο Βιάννου, υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω κατολισθήσεων βράχων και φερτών υλικών τόσο στο επαρχιακό όσο και στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Παράλληλα, δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα μέσα στο χωριό, παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του ποταμού, στις 06:00 το πρωί. Τα μηχανήματα του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης επιχειρούν ήδη στο οδικό δίκτυο που καταγράφονται τα προβλήματα. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση και στα νότια του νομού Ηρακλείου, καθώς ο Αναποδάρης υπερχείλισε και απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Τεράστιες είναι οι ποσότητες νερού που κατεβάζει και ο Γεροπόταμος. Περιοχές όπου ο άνεμος θα ξεπεράσει τα 7 μποφόρ το Σάββατο 06/04 Σύμφωνα με την ΕΜΥ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα Σάββατο στην κεντρική και την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τη Θεσσαλία, τις βόρειες Σποράδες, μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και την Κρήτη και από νωρίς το απόγευμα τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα. Την Κυριακή (7/4) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία τη Δευτέρα (08-04-2019) προβλέπεται νέα μεταβολή του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βαθμιαία τη βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.... 


*** Αθλητική ενημέρωση :

***  Σήμερα 06-04-2019  για την Super League  στο Ελληνικό ποδόσφαιρο :
ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα  1-0 .-   ^
Τα γκολ :  20΄Ρικάρντο Βάζ ,
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης  2-0 .- ^
Τα  γκολ : 62΄Χρήστος Δώνης , 74΄  Εμάνουελ  Ινσούα .-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΛ  Λάρισσα  1-0 .-^
Τα γκολ : 17΄ Μακσίμοβιτς ,

***  Για την  Football league στο Ελληνικό ποδόσφαιρο , σήμερα Σάββατο  :
ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 - ΧΑΝΙΑ/ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ  0-0 .- ^

*** Για την Γ΄Εθνική στο ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα στον 7ο όμιλο :
Απόλλων Ερέτριας - ΠΑΣ Κόρινθος  2-0 .-^
Χαραυγιακός Ηλιούπολης - Α.Ο. Χαλκίς  4-1 .- ^
Καλλιθέα - Άγιοι Ανάργυροι  4-1 .- ^
Θύελλα Καμαρίου - Άγιος Ιερόθεος  2-0 .- ^

*** Για την  U19  στην   Super  League σήμερα Σάββατο 06-04-2019 στο ποδόσφαιρο :
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός Π .  0-3 .- ^ 
Ξάνθη - ΑΕΚ Α.   2-4 .- ^
Ατρόμητος Αθ. -Απόλλων Σμυρ.  0-0 .- ^   
Πανιώνιος -ΑΕ. Λάρισσα  2-0  .-  ^
ΠΑΟΚ Θεσ.  -  Λαμία 1964  1-0 .- ^
Παναθηναϊκός - Άρις Θεσ.  4-1 .- ^

***   Για την  U19 στην  Football  League  σήμερα στο ποδόσφαιρο :
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ  0-2 .- ^ Διακοπή ,  Εγκατ .
ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  2-1 .-^

*** Για την Α1 ΄ στο Ελληνικό μπάσκετ ανδρών  σήμερα Σάββατο 06-04-2019 :
Άρις Θεσ. - Προμηθέας Πατρών  66-65  ,(29-38)    .- ^
Ta  δεκάλεπτα : 9-17 ,20-21 ,16-14 , 15-8, Παράταση : 6-5 .-^
Κύμη - Ρέθυμνο Κρήτης  77-84 , (38-39)  .- ^
Ta  δεκάλεπτα : 20-22, 18-17 ,20-15 , 19-30 .-^
Πανιώνιος - Περιστέρι  77-75 , (38-38)   .- ^
 Ta  δεκάλεπτα : 11-17, 27-21 ,18-20, 21-17 .-^
Λαύριο - ΑΕΚ Α. κ.α. 89-89 ,(42-49)   .- Παράταση : 94-100 .-
Ta  δεκάλεπτα : 28-20, 14-29, 27-11, 20-19 , Ο.Τ. : 5-11 ..-^

***  Για την Α2 ΄ στο Ελληνικό μπάσκετ ανδρών  σήμερα Σάββατο 06-04-2019 :
Ευρώπη Πευκοχωρίου - Εθνικός Πειραιώς  98-96 .-^
Καστοριά - Ψυχικό  74-67 .- ^
Ιονικός Νίκαιας - Διαγόρας Δρυοπιδέον  105-82.- ^
Απόλλων Πάτρας - Καρδίτσα  71-59 .-^
Χαρίλαος Τρικούπης - Αμύντας  74-72 .- ^
Ερμής Αγιάς - Μαρούσι   99-83 .- ^
Καβάλα - Ιπποκράτης    97-69 .-^
Κόροιβος Αμαλιάδας - Ηρακλής Θ.  71-61 .- ^

***  Για το βόλεϊ  σήμερα Σάββατο , στα Playoffs :
ΑΕΚ Α. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ Σ Π. .  0-3 σετ .- ^
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΆ  - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  3-2  σετ .- ^
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ  1-3 σετ .- ^
ΗΡΑΚΛΗΣ Θ. - ΠΑΟΚ Θ.   3-1 σετ .- ^

***  Στο βόλεϊ γυναικών Α1 ΄ΓΙΑ ΤΟ ΚΎΠΕΛΛΟ σήμερα :
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. - Α.Ο. ΘΗΡΑΣ   1-1 σετ .-
ΚΟΜΟΤΙΝΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ Αλεξανδρούπολης  1-3 σετ .-

***  Για το Χάντ μπόλ σήμερα Σάββατο  06-04-2019:
Διομήδης Άργους - ΠΑΣ Φοίβος Συκεών  24-26 .- ^

***  Για το Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο ΕΠΣΜεσσηνίας  σήμερα Σάββατο  :
Α΄ ΤΟΠΙΚΟ , 25η αγωνιστική ,
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ  0-2 .- ^
ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαμάτας - ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ   Καλ .  2-0 .- ^
Α1΄ ΤΟΠΙΚΟ , 23η  αγωνιστικής 
Τετάρτη 03-04-2019: ΔΩΡΙΟ - ΘΥΕΛΛΑ Χαροκοπιού 3-2 .- ^
Για την 24η  αγωνιστική της Α1  ΤΟΠΙΚΟΥ :
ΑΚΡΙΤΑΣ Κορώνης -  ΜΕΘΩΝΗ  3-2 .- ^
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Πεταλιδίου 2-0 .- ^
ΗΡΑΚΛΗΣ Καλ. -ΑΕ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ/ΗΡΑΚΛΗΣ  1-1 .- ^
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Παραλίας - ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ  2-4 .- ^
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ  5-1 .- ^
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Χώρας - ΑΟ. ΦΥΤΕΙΑΣ  4-3 .- ^
Β΄ ΤΟΠΙΚΟ  , Α΄Όμιλος  για την 23η αγωνιστική : 
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Καλαμάτας  3-1 .- ^
Στο Β΄ ΤΟΠΙΚΟ στον Β΄ Όμιλο  Τετάρτη 03-04-2019 :
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ Μεσσήνης - ΝΕΔΟΥΣΑ Αλαγονίας 2-0 .-^
Σάββατο 06-04-2019  23η αγωνιστική :
ΔΑΝΑΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  1-2 .- ^
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Καλ. - ΔΟΞΑ Καλαμάτας  1-0 .- ^
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Καλ. - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ Μεσσήνης  1-2 .- ^

*** ΧΘΕΣ ,..

***  ,... Για το Ευρωμπάσκετ   Euroleague :
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. 78-75,(41-41).-^
Τα δεκάλεπτα : 20-20 ,21-21, 10-18 , 27-16 .-^
ΜΠΑΓΕΡΝ  Μονάχου -  ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ  84-77,(44-35)
Τα δεκάλεπτα : 26-20 , 18-15 , 29-18 , 11-24 .-^
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ 94-74,(45-44).-^
Τα δεκάλεπτα : 20-28, 25-16 ,30-12, 24-18 .-^
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΧΙΜΚΙ Μόσχας  83-74 ,(44-33).-^
Τα δεκάλεπτα : 21-32 , 23-11 , 10-15 , 29-16 .-^

***  ... Για το Ευρωμπάσκετ   Euroleague τελευταία 30ης αγωνιστικής της  κανονικής περιόδου :
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ  82-78,(40-44) .-^
Τα δεκάλεπτα :17-21 , 23-23 , 15-22, 27-12 .- ^
ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟΥ  101-95 ,(42-53).-^
Τα δεκάλεπτα : 24-20 , 18-33 , 32-16, 27-26    .-^
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ 87-67 , (49-36) .-
Τα δεκάλεπτα : 23-21, 26-15 , 17-20 , 19-11 .- ^
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ : Γκιστ 23 , Τόμας 17 , Καλάθης 11 , Παπαπέτρου 12 , Κίλπάτρικ 7 , Παπαγιάννης 6 , Βουγιούκας 5 , Λάκφορντ 4 , Μήτογλου 2 , Λεκαβίτσιους 0 , Λοτσέσκι 0 .- ^
ΡΕΑΛ  Μαδρίτης - Κάουνο ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ   86-93, (37-46) .- ^
Τα δεκάλεπτα : 27-25 , 10-21 ,  23-20 , 26-27.-^

***  Έτσι, τα ζευγάρια των playoffs που ξεκινούν στις 16 Απριλίου είναι τα: 
Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 
Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός 
Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 
*** Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  :

***  Euroleague: Το πρόγραμμα των playoffs – Πότε παίζουν Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
Ανακοινώθηκε επίσημα από την Euroleague το πρόγραμμα των playoffs και οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Ρεάλ Μαδρίτης! ~

 ~ Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ συνέχισε το... σερί των παρουσιών του στα playoffs της Euroleague που κρατάει από το 2011 μέχρι και σήμερα αδιάκοπα και θα αναμετρηθεί και πάλι, όπως και πέρσι, με τη Ρεάλ Μαδρίτης για μια θέση στο Final-4. Η διαφορά είναι πως στα φετινά playoffs, το πλεονέκτημα της έδρας των έχουν οι Ισπανοί.
Για αυτόν τον λόγο, η σειρά θα αρχίσει από τη Μαδρίτη στις 17 Απριλίου, με τον αγώνα που θα γίνει στις 22:15 το βράδυ. Το game 2 θα γίνει ξανά στο «Wiznik Center», στις 19 Απριλίου εκ νέου στις 22:15.   Τη Μεγάλη Τρίτη, 23 Απριλίου, η σειρά έρχεται στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ, όπου στις 21:00 ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα υποδεχθεί τους Ισπανούς. Αν χρειαστεί τέταρτος αγώνας στη σειρά, αυτός θα γίνει και πάλι στο ΟΑΚΑ τη Μεγάλη Πέμπτη στις 26 Απριλίου, στις 21:00. Σε περίπτωση που η σειρά πάει σε Game 5, αυτό θα γίνει στη Μαδρίτη στις 30 Απριλίου, την Τρίτη του Πάσχα, στις 22:00 αν και για τον τελευταίο αγώνα η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε πως δεν είναι δεδομένη η ημέρα και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές.
***  Με την επίσημη στήριξη της διοίκησης η Καλαμάτα ετοιμάζεται για την Ερμιονίδα 
Στην προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της Καλαμάτας παραβρέθηκαν ο χρηματοδότης της ομάδας Αγαθοκλής Χριστόπουλος, τα μέλη του Δ.Σ. Παύλος Κρανιώτης, Στέλιος Κουτίβας, Αποστόλης Κουκούτσης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιάννης Σταματογιαννόπουλος, Παναγιώτης Πουλημένους, ο προπονητής Γιάννης Χριστόπουλος, ο γενικός αρχηγός Παύλος Κρεμμύδας και ο οικονομικός διαχειριστής Γιάννης Φαββατάς, ενώ στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι:
«Το Δ.Σ. μετέφερε την αμέριστη στήριξή του στον προπονητή και στους παίκτες της ομάδας. Ενωμένοι συνεχίζουμε τον αγώνα μας από κοινού όλοι μαζί για τον άνοδο. Ζητάμε από το λαό της “Μαύρης Θύελλας” την στήριξή του στην ομάδα μας. Όλοι μαζί για την άνοδο!».
Η Καλαμάτα θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής με δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση στην Ερμιονίδα, αυτή την Κυριακή στις 4 μ.μ., στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής του 8ου Ομίλου.


~      ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 :
1.-ARFARA NEWS , Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !   :https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
2.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη 02 -04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html.-
3.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 03-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 04 04 -2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
5.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 05-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
6.- ARFARA NEW  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Σάββατο  06-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-new.html   .-                                 7.- 

~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 :
1.- ARFARA NEWS ,  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας και σχόλια .  Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης ! ~* ΚΑΛΟ και Ευλογημένο μήνα για όλους μας  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html . - 
2.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 02 Μαρτίου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  ~ ~*  Η ΕΙΔΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΙΕΡΗ ,  ΤΟ  ΣΧΟΛΙΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .
3.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Κυριακή 03-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .- 
4 . ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Δευτέρα 04-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .-
5.-ARFARA NEWS -2-  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news-2.html   .- 
6.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 05-05-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-
7.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Τετάρτη 06-03-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .-
8.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας , Πέμπτη 07-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/03/arfara-news-07-03-2019.html .  
9.- ARFARA NEWS ,Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 08-03-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/03/news.html .- 
10.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 09-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-
11.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Κυριακή 10-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-
12 .-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Καθαρή Δευτέρα 11-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ! Καλές Απόκριες ...  :
 https://snsarfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news_11.html .- 
  13.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 12 -03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news_12.html  .-
14.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 14-03-2019 .Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/03/news-14-03-2019.html .-
15.-ARFARA NEWS , Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 14-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news_14.html .-
16.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 15-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-
17.-ARFARA NEWS , Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 16-03-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news_16.html .-
18.-ARFARA  NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 17-03-2019,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .! ~ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ :https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news_17.html .- 19.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Δευτέρα 18-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .- 
20.-ARFARA NEWS  -2-  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 18-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  ~ ΟΜΟΡΦΗ , ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ , ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ , για όλους  μας : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/03/arfara-news-2.html .-
 21..- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 19-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://vlasiosarfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .- 
22.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 20 -03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-
23.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 21-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news_21.html  .-
24.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 22-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news_21.html .-
 25.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 23-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news_23.html .- 
 26.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 24-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news_23.html  ..-  
 27.-Arfara News  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 25-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/03/arfara-news_25.html .-  
28.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 26-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news_26.html .-
 29.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 27-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news_27.html  .-
 30.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Πέμπτη 28-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news-28-03-2019.html  .-
31.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Παρασκευή 29-03-2019 .Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news_29.html.-
32~* ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ...ΒΙΝΤΕΟ ...κ.π.α.  [συνέχεια] ΠΕΡΙΟΧΉΣ Δήμου ΑΜΦΕΙΑΣ (πρώην)  Παρασκευή 25- Ιανουαρίου  2019  αναδημοσίευση 28-03-2019 :  https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/01/blog-post.html .-
33~** ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Παρασκευή 29-03-2019 .Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news_29.html.-
34.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 30-03-2019.Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/03/arfara-news_30.html   .- 
35.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Κυριακή 31-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/03/arfara-news_31.html .-
~** 
***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  :
1.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .-   
 2.- ARFARA NEWS -2- Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας ,. Παρασκευή  01  Φεβρουαρίου  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/02/arfara-news-2.html .- 
**    31.-  ARFARA NEWS, Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας. Τρίτη 26-02-2019,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html  .- 
32.- ARFARA NEWS ,Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 27-02-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news_27.html     .-  
33.-    ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 28-02-2019  .Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/02/arfara-news_28.html .- 

~** ***    BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:    ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                                                            http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009   
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον   14.444   βίντεο   .
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -    https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 
~** ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
 Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas    
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από 

~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου